Author Archives: laomoc

AI SÁNG – AI MÙ?

Cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 vừa qua đã có nhiều cơ quan thông tin ngoại quốc và các boggers từ trong nước đưa tin; trong khi đó thì Đảng và Nhà Nước ta “lại phát huy truyền thống … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại LÃO MÓC | 53 phản hồi

HỒ CHÍ MINH: “ĐỈNH CAO CHÁY RỤI!”

Cho đến nay thì quả thật Hồ Chí Minhchỉ là một huyền thoại, theo các phần mà tôi sẽ trình bày sau đây: “-Tên: Không đúng, theo văn bản cho biết thì ông Hồ Chí Minh (HCM) ra đời và … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại LÃO MÓC | 22 phản hồi

BA MƯƠI SÁU NĂM MỚI CÓ MỘT NGÀY!

Nói gì thì nói, chắc chắn nhiều người phải công nhận ngày 5 tháng 6 năm 2011 vừa qua là NGÀY LỊCH SỬ mà 36 năm qua toàn dân Việt Nam mới có được! Hàng ngàn người đã xuống đường … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại LÃO MÓC | 6 phản hồi

CHUYỆN GÌ CŨNG NÓI ĐƯỢC!

Phải nói cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 năm 2011 do nhóm Nhật Ký Yêu Nước (NKYN) phát động tại 2 thủ đô chính trị Hà Nội và kinh tế Sàigòn là một cuộc biểu tình chống Trung Cộng … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại LÃO MÓC | 7 phản hồi

ÐỐM LỬA ÐÃ BẬT SÁNG

Cuối cùng, ý chí của toàn dân đã đánh bại tinh thần nô lệ Trung Cộng của Việt Cộng. Cuối cùng thì một cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược đã được thực hiện tại nhiều nơi trên đất … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN | %(count) bình luận

Tản mạn về Tiệc Gây Quỹ

Có lẽ “khi vui trời cũng chiều người” hay sao mà vừa đến gần cửa ra vào tôi đã thấy không khí thật đầm ấm. Có thể tôi đã lạc quan, nhưng khi nghe những tiếng nói, tiếng cười, những … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN | 6 phản hồi

THẤT CỬ “CÓ KẾ HOẠCH”

Nguồn tin “Ðảng Cử Dân Bầu” trong nước vừa cho hay, linh mục phá giới một vợ 2 con Phan Khắc Từ đã không được đảng Cộng Sản cho vào Quốc Hội khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016. Theo tác giả … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN | 8 phản hồi