BẢN ÁN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM

Gần đây, trên các Diễn Đàn, thấy phổ biến rộng một tài liệu video của INA (Viện Quốc Gia Pháp tồn trữ tài liệu Âm thanh và Hình ảnh) : Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp, tháng 6, 1964.

Rất nhiều người Việt ở Pháp được nghe nói đến Nguyễn Ái Quấc là tác giả cuốn « Le procès de la colonisation française «  (Bản Án chế độ thực dân Pháp) xuất bản năm 1925 (1926, theo bản lưu trữ ở Đại Thư Viện Quốc Gia, Paris).

Trong Hồi ký Trần Dân Tiên do Hồ Chí Minh viết để tự bốc thơm, tác giả ghi : « Ông Nguyễn chỉ viết một quyển sách duy nhất là quyển « Bản án chế độ thực dân Pháp » ; quyển này gồm những tài liệu chống thực dân Pháp, trích trong những sách của người Pháp viết để ở thư viện quốc gia »    (trang 37).

Thuỵ Khuê đã sưu khảo văn bản cùng nội dung và kết luận chắc nịch là Hồ Chí Minh chưa đọc quyển Bản Án chế độ thực dân Pháp. Nói gì đến là tác giả ?

Không mấy khi có dịp nghe Hồ Chủ tịch mến yêu trả lời bằng tiếng Pháp, ta cũng nên nghe qua để thưởng thức trình độ siêu-Việt của Người.

Thật là thất vọng ! Vì những lỗi Pháp ngữ vô số, những lỗi văn phạm sơ đẳng. Làm sao với khả năng chừng đó mà có thể viết được cuốn «Le procès de la colonisation française ?? ».

Thêm một huyền thoại tan vỡ. Ô hô !

Than ôi cho Đảng. Than ôi cho những người trong nước còn chưa biết là đã bị bịp.

Đề nghị vị nào rành Pháp ngữ xin dịch ra Việt ngữ để bà con ta thưởng thức « trình độ ngoại ngữ » của « Bác » Hồ.  

HCM, Nguyên văn phỏng vấn và trả lời bằng tiếng Pháp

Est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, qu’il y a une solution militaire à la guerre du Sud Viêt Nam ?

Non, parce que ah, vous savez bien que le peuple Viêt Nam, c’est un Un, et le pays du Viêt Nam, c’est Un. Les Américains veulent faire une guerre d’agression, comme qu’ils disent, une guerre non déclarée. Comme vous savez aussi, vous avez pu lire dans la presse mondiale, que plus la guerre prolonge, plus les Américains et leurs valets,  comment dire ça,  (se tournant vers quelqu’un à côté), sa lầy… s’enliser… et plus, ils supportent des échecs comme vous savez là récemment.

Par conséquent, la guerre ne peut pas durer éternellement, et je suis très heureux que les politiciens haut placés français ont reconnu cela.

Vous pensez que le général de Gaulle pourrait en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit ?

Arbitrer ! Qu’est-ce que vous comprenez par le mot arbitrer ? Nous ne sommes pas des équipes de foot ball. Rire et ricanement.

Au-delà des Accords de Genève si je ne me trompe, une idée du général de Gaulle est la neutralisation de tout le Sud-Est Asiatique. Est-ce c’est une idée qui vous paraît intéressante ?

Comme j’ai déjà dit quelquefois, c’est une idée intéressante, mais ça dépend la volonté de ces peuples, et… la manière comment on procède.. à la réaliser.

C’est une grande question.. et je ne peux pas dire que je suis d’accord,…je ne dis pas que je ne suis pas d’accord, n’est-ce pas ?  Parce que.. vous dites fleurs, fleurs ; il y a beaucoup de sortes de fleurs, il y a des roses, des blanches, des rouges,  des fleurs qui sentent bon, d’autres qui ne sentent pas bon… , mais on dit fleurs, n’est-ce pas ?

Monsieur le Président, nous avons constaté avec chagrin au cours de notre voyage au Nord Viêt Nam, que l’influence française est devenue à peu près inexistante dans votre pays. Les moins de 25 ans ne comprennent plus du tout le français. Et je me demande si, à votre idée, des rapports peuvent se rétablir tels que la France continue à jouer…  une sorte de rôle culturel ?

Avec la France surtout, et avec tous les autres pays, nous voulons avoir une coopération amicale, culturelle, économique, etc… , mais je suis sûr que vous ne voulez pas avoir, n’est-ce pas,  que la France ait l’influence qu’elle avait avant, … c’est une autre chose … mais coopération culturelle, économique, qu’est ce qu’il y a encore ?, sportive par exemple, etc…etc… nous, nous désirons.

Si la guerre se cristallise au Sud et se poursuit encore pendant quelques années, pensez-vous que l’avenir économique du Nord Viêt Nam soit viable ?

Je suis sûr que ça non seulement viable, mais ça progresse. Parce que vous avez vu vous-même, vous avez constaté vous-même que, ici, nous travaillons beaucoup, notre peuple travaille beaucoup, avec abnégation, n’est-ce pas ?, et avec dévouement, avec enthousiasme.

D’un côté, nous travaillons pour…, comment dirais-je, pour principalement, n’est-ce pas, de nos propres forces, et aussi nous avons l’aide fraternelle des pays socialistes.

Jusqu’ici, nous avons déjà réalisé des progrès, pas tant comme nous le voulons, nous avons réalisé des progrès et dans l’avenir, nous progressons nous-mêmes.

Vous mentionnez là l’aide des pays socialistes. Est-ce que cette aide ne s’est pas trouvée légèrement compromise à la suite du conflit idéologique entre la Russie et la Chine ?

Non,…… parce que ces questions, n’est-ce pas, n’est pas différence idéologique entre nos différents partis-frères, c’est nos affaires intérieures ; ça passera et l’union…l’unité, ça se fera. Mais l’aide fraternelle continue, continuera, c’est très précieuse pour nous.

Certains ont l’impression chez nous, Monsieur le Président, que le Nord Viêt Nam se trouve actuellement assez isolé, asphyxié même, et, politiquement , il ne pourra difficilement éviter de devenir une sorte de satellite de la Chine. Qu’est-ce que vous répondez à ça ?

JAMAIS !!  (Comme un cri)

Nguyễn Ngọc Quỳ

Paris, 5-4-11

*

Chuyện « Bác » Hồ « thuổng » thơ, « mượn » văn của người khác làm của mình là chuyện bình thường, giống như Đảng và Nhà Nước ta vừa qua đã dùng « luật rừng » để xử Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù và 3 năm quản chế.

Khi ra đi tìm đường cứu nước, « Bác » Hồ đã viết « Bản án chế độ thực dân Pháp »; để xứng đáng là hậu duệ của « Bác » Hồ, Lão Móc xin viết « Bản án chế độ Cộng Sản Việt Nam (CSVN) ».

Bản án của chế độ CSVN bắt đầu từ Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất phát động từ thập niên 1950, được tổ chức tinh vi qua chính sách « THUẾ NỘNG NGHIỆP » là một hình thức đầu tiên của Cải Cách Ruộng Đất. Khi chính sách thu thuế thành công, nghĩa là mọi người giàu cũng như nghèo đều không còn ai đủ tiền, đủ thóc để đóng thuế thì «Bác» Hồ đưa tới «đấu tranh chính trị». Có nghĩa là xã tập họp dân tới hội trường đã có để sẵn thừng, hèo, gậy và những dụng cụ tra tấn khác.

«Những người thiếu thuế không kể ít hay nhiều, đều bị bắt, điệu ra trước hội nghị và tra tấn không phải để biết tại sao  không nộp được thuế, mà chỉ cần biết kẻ nào đã xúi dục không nộp thuế. Chủ tịch cuộc họp không hỏi lơ mơ : «Ai xúi mày không nộp thuế ?» mà hỏi một cách rõ ràng : “Có phải thằng Ất xui mày không nộp thuế, phải không ? Nói mau! » và tức khắc đánh đập, kềm kẹp, tra tấn cho đến lúc nạn nhân chịu không nổi, đuối sức, chỉ khẽ gật đầu. Nếu không gật đầu, nạn nhân có thể bị tra tấn suốt đêm đến chết… Hễ nạn nhân gật đầu tỏ ý là tên Ất nào đó đã xui không nộp thuế thì những người này bị bắt tức khắc. Sự thực thì những người này đã được VC ghi tên trong sổ đen; chủ tịch buổi họp chỉ việc chọn lựa từng tên một rồi tra tấn những người thiếu thuế bắt phải khai đúng tên những người trong sổ, để sẵn trước mặt.

Những người bị khai – nói đúng hơn là bị buộc tội xui không nộp thuế – bị tra tấn một mức gắt gao hơn và phải trả lời câu hỏi: « Mày ở trong tổ chức phản động nào ? Và trong tổ chức phản động của mày có thằng (Bính, Đinh) không ? Về câu hỏi thứ nhất thì người bị tra khảo có thể bịa ra bất cứ đảng phái nào. Có người tự nhận là đảng Việt Gian. Và có một nông dân quýnh quá, nghĩ không ra đảng, khai ngay là «Đảng Cộng Sản» vì từ bé anh ta chỉ nghe nói lờ mờ có «đảng Cộng Sản», không rõ là cách mạng hay phản động. Về câu hỏi thứ hai thì người bị tra hỏi không được khai lung tung, phải khai đúng tên mà chủ tịch hội nghị đã mớm.

Tất cả những người « phản động » có tên trong sổ đen lần lượt bị khai, bị bắt và bị tra tấn. Họ thuộc đủ thành phần, không cứ giàu nghèo, và sự thật cũng không phải « phản động » (nói đúng ra thì phần đông họ chỉ có thái độ « lưng chừng ». Đối với CS thì « lưng chừng» cũng nặng tội như phản động.

«Anh em ta quyết chung lưng

Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù

Địa hào, đối lập ra tro

Lưng chừng, phản động đến giờ tan xương

Thắp đuốc cho sáng khắp đường

Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay

Lôi cổ bọn nó ra đây

Bắt quỳ gục xuống đọa đày chết thôi».

Xin thưa những câu thơ sắt máu trên chính là của nhà thơ Xuân Diệu đã làm theo lệnh Đảng vì Đảng quyết tâm đánh tan xương những phần tử phản động và lưng chừng vì hài cốt họ không còn nguyên vẹn sau khi bị đánh chết.

Nói về việc tra tấn thì thường có mấy phương pháp điển hình xã nào cũng áp dụng:

Nạn nhân phải quỳ, hai tay giơ lên đỡ một thùng đá đặt ngay trên đầu.

Nạn nhân bị treo hai chân, hoặc hai tay vào một sợi thừng sắt qua xà nhà. Một lúc lại kéo lên, kéo xuống, vừa đánh vừa hỏi, thỉnh thoảng buông rơi « cái bịch».

Sự thật về miền Bắc như thế đó. « Bác » Hồ đã cho lập sổ đen, phân loại dân chúng thành bần cố nông, phú hào, điạ chủ v.v… để tiêu diệt những người đó từ năm 1950.

Và người cha là một cụ đồ ở ngoại thành Hà Nội đã phải cúi đầu nhận tội với con gái của mình trong một cuộc đấu tố qua diễn tả của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện như sau :

« Được nghe bà kể khổ

Con thấy đời con thực là đáng chết!

Con đã đi bóc lột nuôi bà

Con bây giờ không dám nhận là cha

Dù bà là do con đẻ ra

Con, thành phần địa chủ thối tha

Trước nhân dân, trước Đảng

Xin thành khẩn cúi đầu chịu tội ».

Đó là lời một cụ đồ ở ngoại thành Hà Nội

Trước đấu trường giăng giối với con.

Và khi nhuộm đỏ miền Nam, CSVN cũng đã áp dụng cùng một chính sách như miền Bắc, nhưng tinh vi hơn.

Sau 61 năm cai trị miền Bắc bằng Cải Cách Ruộng Đất và 36 năm cai trị miền Nam bằng hình thức « tắm máu trắng» với các thủ đoạn Tập Trung Cải tạo « ngụy quân, ngụy quyền », vùng Kinh Tế Mới, đánh Tư Sản Mại Bản, « xuất cảng » người để lấy vàng qua hình thức  bán bãi vượt biên, CSVN đã hoàn thành chỉ tiêu:

-Lưu manh hóa xã hội ;

-Bần cùng hóa nhân dân ;

-Nô lệ hóa con người

Như chính cố đảng viên cao cấp của CSVN là Trần Độ đã nhận xét như trên.

Đây chính là tội ác tày trời của đảng CSVN vì đã dùng biện pháp ĐẤU TỐ TRONG CHIẾN DỊCH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, CON « ĐẤU » CHA, VỢ «TỐ» CHỒNG  biến dân tộc Việt Nam trở thành những con người hèn hạ, sợ sệt, vô cảm cam tâm cúi đầu sống kiếp nô lệ, không được hưởng  tự do, dân chủ và nhân quyền vốn là những quyền mà họ phải được hưởng.

*

Viết thêm: BẢN ÁN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM này chỉ mới là bản phác thảo. Xin được các bậc thức giả bổ túc cho được hoàn chỉnh để để lại cho mai sau.

Để tránh trường hợp bị tố cáo như nhà phê bình Thụy Khuê ở Paris tố cáo «Bản Án thực dân Pháp» của « Bác » Hồ là « đồ dỏm», Lão Móc xin ghi chú là chuyện đấu tố trong Cải Cách Ruộng Đất trong « Bản Án Chế Độ CSVN» là Lão Móc ghi lại từ quyển «Từ Thực Dân Đến Cộng Sản» của cố học giả Hoàng Văn Chí, chứ không phải của Lão Móc.

LÃO MÓC

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Hồ Chí Minh, LÃO MÓC và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to BẢN ÁN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM

 1. KÍNH LÃO MÓC .
  Đồng bào Miền Nam có va chạm với bọn Cộng phỉ mới thấy thương đồng bào miền bắc nhiều hơn . Cơn ác mộng Saigon 36 năm Quốc hận nghĩ đến chỉ muốn đánh bom tự sát với lũ quái vật này . Vậy mà đồng bào miền Bắc chịu đựng ĐỊA NGỤC CỘNG SẢN những 61 năm gần gấp đôi miền Nam . Hình ảnh nguoithathoc1959 tìm được trên Net đầu Thế kỷ 19 giữa Miền Nam và Miền Bắc là khoảng cách khá khiêm tốn nếu không nói là đời sống của người dân miền Bắc thật khó tưởng tượng nổi.
  Bọn cộng phỉ Hà nội mỗi khi nhắc đến tội ác tày trời của cộng sản đứng đầu là tên HCM thì chúng lại nói ‘thế lực thù địch chống phá’
  Thời đại ngày nay kẻ nào không chống phá cộng sản mới lạ . Nếu không mù chữ thì còn lạ hơn . Tuổi trẻ miền Bắc sau chiến tranh một số vẫn mù thông tin nên không biết bản chất chế độ cộng sản nên có lúc ăn nói vô học với mọi người nhất là VC CAM con . Thú thật nhiều lúc thấy tội nghiệp bị đầu độc từ bé chỉ biết mỗi thứ Bác & đảng cùng giọng điệu y chang thời chiến tranh Lão Móc ạh .
  Khi cần nhờ vã thì như chó con dễ thương vô cùng đường hoá học chắc chưa ngọt bằng miệng mồm Bắc Kỳ 75 . Khi không cần nữa và ở thế thượng phong thì quay 180 dộ sẵn sàng gọi người khác hay chính ân nhân của họ là ‘Chúng mày , chúng bây’ Thật không hiểu nổi . Đó là Lý do người miền nam không ưa người miền Bắc . Khi giặc chưa từ Bắc vào Nam Thày cô đa số người miền Bắc yêu thương học trò và mỗi lần lên lớp đều ôm Thày cô mà khóc nhu sắp phải đi xa dù vẫn gặp hàng ngày dưới mái trường . Sao ngày xưa Tình nghĩa thày trò khác xa quá với bây giờ . Thật buồn phải không anh . Thôi để chia sẻ cũng ANH LÃO MÓC vào dịp khác .
  KÍNH CHÚC ANH MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH .
  nguoithathoc1959

 2. Tiêu Cà Mau nói:

  Nói tóm lại cái luật pháp của VN mà tướng Công An Hoàng Kông Tư cùng Chánh Án Nguyễn Hửu Chính đem đổi 2 cái bao Cu của Cù Huy Hà Vũ để cho bác Hồ sử dụng ?

 3. quang dinh nói:

  ĐẢNG VÔ THẦN
  *
  Đảng vô thần
  Mả ông bà khi cần tiền vẫn bán
  Huống hồ chi ruộng đất của nhân dân
  36 năm theo đường lối sai lầm
  Lừa trai trẻ làm lục lâm thảo khấu
  *
  Đảng ma giáo
  Gạt thôn nữ vào lầu xanh tranh đấu
  Chẳng kể chi hiểm hoạ của sơn hà
  Mộng vinh quang bám đít MỸ TẦU NGA
  Bùn BAUXITE điện hạt nhân phóng xạ
  *
  Phận dân oan
  Người yêu nước xích xiềng giam nhà đá
  Bọn lưu manh tư bản đỏ đại gia
  Trước nỗi nguy sắp tan nát nước nhà
  Chỉ toan tẩu toàn gia ra quốc ngoại
  *
  Luật nhân quả
  Để rồi thấy có đứa khôn đứa dại
  Giàu bây giờ không dài mãi mai sau
  Thói tà quyền dân chưa thể diệt mau
  Nhưng đảng cũng thở hơi lên hấp hối
  *
  TÂM THANH

 4. Phú Lê nói:

  Công bằng mà nói, tôi cũng học tiếng Pháp 12 năm (trường JJR) và sống ở Mỹ 36 năm thì thằng này chỉ đi làm bồi mà nói được tiếng Pháp như vậy là giỏi rồi
  Nhưng điều quan trọng là nó có làm được gì hay đẹp cho đất nước không chứ còn chỉ nói lăng nhăng vài câu, nếu học thuộc lòng thì ai chẳng nói được. Không thể có chuyện phỏng vấn mà không đưa câu hỏi trước để tất cả bọn chúng soạn sẵn câu trả lời
  Chữ thằng để gọi hồ chí minh có lẽ làm nhiều người bất mãn nhưng các vị nên biết là nó đã chỉ thị cho báo nhân dân viết “thằng” Ních-xơn, thằng gion-xơn , thằng thiệu, thằng kỳ v…v Tôi chỉ học lối viết của thằng hồ chí minh mà thôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s