LỊCH SỬ ĐÃ SANG TRANG: HÃY LỘT PHẮT CHIẾC ÁO CỘNG SẢN!

Năm 1257. Quân Mộng Cổ lúc bấy giờ đã chiếm xong nước Kim (miền Bắc Trung Hoa) và bắt đầu chuẩn bị thôn tính Hoa Nam của triều đình Nam Tống, kinh đô đang đặt ở Hàng Châu. Nguyên Hiến Tông, tức Mông Kha giao cho em là Hốt Tất Liệt nhiệm vụ đánh Nam Tống. Hốt Tất Liệt sai tướng Ngột Lương Hợp Thai (Wouleangotai) đánh chiếm nước Đại Lý, tức vùng Vân Nam, rồi tiến sang nước ta. Tiếng là mượn đường đánh Tống và kêu gọi vua Trần Thái Tông về thần phục Mông Cổ, kỳ thực là muốn chiếm lấy Đại Việt. Quân Mông Cổ chia làm hai đạo, từ Vân Nam tiến xuống theo ngã Lâm Thao, Hưng Hóa. Hai cánh quân hội nhau trên quãng Hưng Hóa, Sơn Tây. Trần Quốc Tuấn khi ấy còn là một tướng trẻ, không chống nổi, phải lui về Sơn Tây. Vua Trần ngự giá thân chinh cũng không ngăn được, phải lui về sông Cầu, rồi phải lui tiếp về Đông bộ Đầu. Quân giặc ồ ạt tiến về Thăng Long. Vua Thái Tông phải bỏ kinh đô rút về sông Thiên Mạc (Đông Anh, Hưng Yên). Thế giặc rất mạnh, tình hình cấp bách. Vua ngự thuyền đi hỏi ý kiến Thái Úy, Khâm Thiên Vương Trần Nhật Hiệu. Trần Nhật Hiệu không trả lời, dùng sào vạch xuống nước hai chữ “Nhập Tống!”. Vua lại hỏi ý kiến Thái Sư Trần Thủ Độ, Trần Thủ Độ trả lời: “Đầu tôi chưa rơi, xin bệ hạ đừng lo!”.

Trần Thái Tông quyết lòng đánh, trong năm đó đuổi được giặc Nguyên ra khỏi cõi bờ. Trên đường rút quân, mất tinh thần và quá mỏi mệt, không còn sức cướp phá, đoàn bại binh đó được dân chúng chế diễu gọi là “giặc Phật”.   

*

Nếu tôn thất nhà Trần ai cũng như Trần Nhật Hiệu thì vua Thái Tông có lẽ đã ngã lòng mà hàng giặc. Nhưng may thay, số người mang cái tinh thần cầu an chủ bại đó không nhiều. Quân dân, vua tôi nhà Trần đã chấp nhận hy sinh, gian khổ để giữ nền độc lập.

Từ sau 30-4-1975 đến giờ; chính quyền Cộng Sản Hà Nội đã phải liên tiếp đối phó với không biết bao nhiêu là sự chống đối âm thầm có, công khai có của cả quốc nội lẫn quốc ngoại. Những chống đối này đã là một trong những minh chứng cho thấy chế độ Cộng Sản là một chế độ không hề được lòng dân. Đầu thế kỷ 21, trong bối cảnh chính trị thế giới đã đổi thay dữ dội, hệ thống Cộng sản Quốc tế đã gần như bị xóa sổ; Cộng sản Hà Nội vẫn ngang ngược tuyên bố sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với cả nước Việt Nam. Đó là một điều không thể chấp nhận được. 

Trong nhiều năm gần đây, có một số người  trong đó gồm một số vị khoa bảng, trí thức, lãnh đạo ngày cũ đã lên tiếng kêu gọi hãy bắt tay với chính quyền Cộng sản.Họ cho rằng chính quyền Hà Nội đã có một số đổi mới trong lãnh vực kinh tế, rằng Hoa Kỳ đã bỏ cấm vận và bình thường hoá bang giao với chính quyền Hà Nội; nên giải pháp tốt nhất hiện thời là hãy chấp nhận chính quyền đó và đẩy mạnh giao thương, hợp tác. Họ lý luận rằng chế độ nào cũng vậy, chỉ là những chiếc áo mặc ngoài, dân tộc, đất nước mới là cái vĩnh viễn, trường cửu. Họ cho rằng đẩy mạnh hợp tác, giao thương với chính quyền Hà Nội sẽ giúp nâng cao đời sống người dân trong nước. Chế độ xã hội, chính quyền nào rồi cũng theo thời gian mà qua đi. Điều quan trọng là hãy làm sao cho người dân có cơm no, áo ấm. Lập luận này không phải là không có một đôi phần hữu lý nếu chúng ta chỉ xét tới nó một cách hời hợt và phiến diện.

Nước Việt Nam ta từ thời lập quốc đến nay đã trải qua nhiều chế độ xã hội, nhiều triều đại. Hơn 4.000 năm lịch sử, nước ta vẫn luôn luôn tồn tại và phát triển là nhờ ở chỗ dân tộc ta là một khối vững chắc và có tinh thần quật cường tự chủ, thiết tha độc lập và yêu mến cuộc sống tự do. Chế độ công xã thị tộc kéo dài và phát triển liên tục trong khoảng vài ngàn năm và có lẽ được xem là cáo chung khi nước ta rơi vào thời kỳ Bắc thuộc. Sau hơn ngàn năm Bắc thuộc, đến thời kỳ xây dựng nền tự chủ với chế độ quân chủ phong kiến! Các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn đã kế tiếp nhau trong gần một ngàn năm độc lập.   

Chế độ quân chủ phong kiến rồi cũng theo thời gian mà bị đào thải.

Năm 1874, lợi dụng sự cấm đạo gay gắt của triều đình nhà Nguyễn, Pháp đem pháo thuyền vào cửa Hàn. Tiếng là yêu cầu bãi bỏ việc cấm đạo và yêu cầu Việt Nam mở cửa giao thương, thực chất là để thăm dò, nhòm ngó chuẩn bị cho ý đồ xâm lược. Vua Thiệu Trị ra lệnh phòng bị cẩm mật. Thấy vậy, tướng Rigault de Genouilly và Hải quân Đại tá Lapierre ra lệnh nổ súng bắn phá rồi rút đi; mở đầu cho sự can thiệp và cuối cùng là sự xâm lược của Pháp.

Ngày 20-6-1867, Pháp chiếm Vĩnh Long, rồi sau đó là An Giang và Hà Tiên, chính thức áp đặt sự đô hộ trên toàn cõi Nam Kỳ. Quan lại, sĩ phu và dân chúng khắp nơi nổi dậy chống Pháp. Dùng võ lực để kháng chiến có Trương Định, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực, Thiên Hộ Dương… Bất hợp tác, dùng thơ văn để chống lại thì có Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị. Ngược lại với các phong trào trên, có một khuynh hướng cầu an chủ bại, chấp nhận đầu hàng giặc Pháp để đổi lấy miếng đỉnh chung. Một trong những người tiêu biểu cho phái này là Tôn Thọ Tường. Ông Tôn Thọ Tường không dùng sào mà vạch chữ “Nhập Tống” xuống mặt sông Thiên Mạc như Thái Úy Trần Nhật Hiệu 600 năm về trước. Ông Tôn ra làm quan với tân triều Bảo Hộ và làm rất nhiều bài thơ nói về sức mạnh của Đại Pháp, khuyên mọi người theo gương ông mà hàng giặc. Những bài này được Cử nhân Phan Văn Trị họa lại; và cũng để nói lên cái ý chí của mình, của sĩ dân Nam Kỳ lục tỉnh: Cương quyết không cúi đầu, dù kẻ địch có mạnh đến đâu đi nữa.

Đặt nền thống trị được 80 năm. Chế độ thực dân Pháp rồi cũng cáo chung. Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (1945-1954); rồi cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 2 (1960-1975) cũng qua đi. Chế độ tự do miền Nam và mấy chính quyền kế tiếp nhau sụp đổ. Cộng Sản thống trị cả nước. Có người bảo: Chế độ Cộng sản cũng chỉ là một chiếc áo mặc ngoài, dân tộc Việt Nam mới là trường cửu.

*

Dân tộc Việt Nam đã phải mặc chiếc áo Cộng sản một cách miễn cưỡng đã 36 năm. Riêng dân tộc ta ở miền Bắc đã phải chịu đựng lâu hơn nữa. Cái áo này càng ngày càng hôi thối, đầy dẫy chấy rận. Chính cái áo hôi thối và cái đám chấy rận ôn dịch này đã gây ra không biết bao nhiêu là bệnh tật cho người phải mặc nó là dân tộc Việt Nam. Bị cưỡng bức khoác lên người cái áo Cộng Sản, người dân Việt bị mất hết tự do, dân chủ và cả những quyền làm người sơ đẳng nhất. Quyền lực (và dĩ nhiên là quyền lợi kèm theo) lọt vào tay một thiểu số trong Đảng và chính quyền. Hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn. Một bên là thiẻu số giàu có nhờ vào kinh doanh bằng quyền lực và đặc quyền, đặc lợi; một bên là đa số quần chúng đói nghèo và thiếu tự do. Nếp sống xã hội băng hoại hơn lúc nào hết! Chuyện này ai cũng nghe, cũng biết.

Những người chủ trương giao thương và hợp tác, hoà giải và hòa hợp với Cộng sản cho rằng giao thương và hợp tác, hòa giải và hòa hợp có thể giúp đỡ phần nào cho dân chúng Việt Nam. Tức là cho cái con bệnh đang bị bắt buộc phải mặc chiếc áo Cộng sản đầy dẫy vi trùng và mầm bệnh. Họ nói rằng cứu lấy con bệnh, giúp cho con bệnh ngày một mạnh khoẻ hơn là nhân đạo, là việc phải làm. Có lẽ họ quên cái điều căn bản nhất là vì đâu mà cái cơ thể kia bị bệnh. Chính là tại cái áo dơ và cái đám chấy rận đang ẩn núp trong đó. Có lẽ họ quên rằng dân tộc Việt Nam bấy lâu nay đau khổ là chính vì cái chủ nghĩa Cộng Sản và con đẻ của nó là chính quyền Hà Nội. Hoặc có thể, mấy ông bác sĩ trị bệnh thời cuộc này cũng đã tìm ra căn nguyên chứng bện, nhưng vì miếng đỉnh chung, vì mối lợi của việc hợp tác, giao thương với chính quyền Cộng Sản lớn hơn lương tâm của họ, lớn hơn lòng yêu nước thương nòi của họ nên họ làm ngơ nhắm mắt. Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi; cái câu “chế độ nào cũng như chiếc áo mặc ngoài…” chỉ là tấm bình phong che giấu những việc làm phản bội.     

Ông Tôn Thọ Tường thế kỷ trước đã dùng thơ văn để bào chữa cho sự hợp tác với tân triều Bảo hộ Phú lãng sa. Nhưng ông có viết gì thì viết, bào chữa gì thì bào chữa; người đương thời và hậu thế vẫn thấy rõ tâm địa của ông: tham miếng đỉnh chung, cúi đầu hàng giặc!

Chế độ Cộng sản rồi cũng sẽ bị đào thải. Đó là lẽ tất nhiên. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi mà mượn tay thời gian để làm dùm chúng ta chuyện đó. Lại càng không thể mượn chiêu bài chiếc áo mặc ngoài mà hợp tác, giao thương, hoà giải hòa hợp, tiếp tay Cộng Sản. Làm như vậy chỉ nuôi béo bọn chấy rận nấp trong chiếc áo Cộng sản mà thôi. Cái cơ thể Việt Nam sẽ không bao giờ lành bệnh và mạnh khoẻ được một khi cái áo hôi thối đó còn và lũ chấy rận núp trong đó đang ngày đêm hút máu đồng bào.

*

Đức Khổng Tử là người nước Lỗ, một hôm đi ngang qua cửa thành phía Tây của nước Trần. Quan dân nước này đang xúm xít tu bổ cửa thành bị quân Sở phá  hỏng lúc trước; dưới sự giám sát của người Sở đang là kẻ chiếm đóng. Xe đi ngang qua đấy mà Khổng Tử không cúi đầu chào. Tử Cống đang đánh xe cho thầy lấy làm lạ, dừng cương lại hỏi:

“Thưa thầy, cứ theo lễ, đi qua chỗ 3 người thì phải xuống xe, đi qua chỗ 2 người thì phải cúi đầu vào miếng gỗ trước xe để tỏ lòng kính trọng. Thầy xưa nay vốn là người giữ lễ, nay quan dân nước Trần đang sửa thành đông đúc như vậy, thầy đi ngang qua mà không tỏ lòng kính trọng là nghĩa làm sao?”

Đức Khổng Tử đáp:

“Để Sở đánh hư thành mất nước là bất trí, làm tôi mà không biết lo liệu là bất trung, không dám liều chết với nước là bất dũng. Quan dân nước Trần tuy đông mà trí, trung, dũng đều không được lấy một điều, bảo ta kính trọng làm sao được”. (Theo Hàn Phi Tử).

Chúng ta mất nước, phải làm thân tỵ nạn xứ người, cũng đã tự thẹn với lòng, thẹn với người.

Đức Khổng Tử mắng người nước Trần như vậy xét ra cũng quá nặng nề, gay gắt. Tập thể người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản chúng ta mà có những kẻ quay giáo trở mặt đi hô hào kêu gọi hợp tác giao thương, hòa giải hòa hợp với Cộng Sản, tự nguyện làm cái loa tuyên truyền cho Cộng sản như vậy cũng là cái cớ để người ngoài khinh thường. Trị bệnh phải trị tận gốc. Hoà giải hòa hợp, hợp tác giao thương, làm cái loa tuyên truyền chỉ tổ vỗ béo bọn chấy rận Cộng sản mà thôi. Dân chúng sẽ chẳng được hưởng bao nhiêu  trong mấy cái đó đâu. Chi bằng góp tay lột phắt cái áo đó đi, may một cái áo mới mà mặc. Áo nào cũng là áo, tại sao lại phải chịu mặc cái áo dơ, chứa đầy chấy rận, mấy mươi năm chưa giặt?

LÃO MÓC

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

24 Responses to LỊCH SỬ ĐÃ SANG TRANG: HÃY LỘT PHẮT CHIẾC ÁO CỘNG SẢN!

 1. khách nói:

  quá đúng, quá phải, quá hay- đứng dậy mà lột áo bẩn vứt vào toa let và tắm rửa xức thuốc bồi bổ cho cơ thể mẹ Việt Nam hoành tráng đi thôi anh em ơi …

 2. Ẩn danh nói:

  Này , lão móc !, nghĩ lão cũng đáng tuổi cha chú , ăn nói cũng nên cẩn thận nhá!, tôi không muốn đôi co với lão để mang tiếng là người Cộng Sản hỗn hào mất dạy.
  Dẹp ngay mấy cái chuyện sử sách vì nó từ đời nảo đời nao, bố ai biết!, mà ông cứ lè nhè mãi , đọc hoa cả mắt.!
  Nói cho nó nhanh , nước Việt Nam chỉ có duy nhất một Đảng lảnh đạo toàn dân đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam do chính Ông của tôi là Chủ Tịch HỒ CHÍ MINH vị Cha Già của cả dân tộc , đếch có thằng nào khác có thể soán vị tiếm ngôi được cho đến tận bây giờ Bố tôi uy nghi kế thừa vị thế Ông tôi đếch thằng nào dám e hèm tằng hắng và tương lai không xa đương kim thái tử BẮC GIANG VƯƠNG NÔNG QUỐC TUẤN sẽ thửa cái ngôi báu này , cái vị trí ngồi “chỉ tay đông tây nhặt tiền nam bắc”. Chú Trọng chỉ tạm thời ngồi chầu đó chờ cho tôi cứng xương chắc da là phải trao lại thôi !.
  Ngon xơi như thế từ đời này nối đời khác thì việc đếch gì phải CỞI ÁO HOÀNG BÀO trao MÂM XÔI THỊT vào tay kẻ khác.
  Đứa nào có ngon thì khởi loạn đi , chết không kịp ngáp với hùng binh của THIÊN TRIỀU chi viện đã được nằm rải từ Bắc chí Nam , chỉ cần Bố tôi vãi rắm làm hiệu là bọn loạn quân chết bẹp !.
  ĐỪNG CÓ MÀ NGỒI RỪNG MƠ , VỚ VẨN !

  • Hồ Dâm Dật nói:

   Việt Nam có một bọn khùng
   Đứng đầu Hồ Chí Minh lùng giết dân
   Bởi vì nó vốn thằng đần
   Nó mê cái chức ôsin Nga Tầu
   Võ Nguyên Giáp ác từ lâu
   Chúng làm chỉ đạo cộng nô lưu truyền
   Cán bộ việt cộng ưu tiên
   Làm con cầy ghẻ nhất miền Á Châu
   Cho nên dân Việt mới nghèo
   Hèn, dại, ngu, dốt làm trâu mấy đời
   Ôsin, đĩ điếm khắp nơi
   Lao nô xuất khẩu đĩ hời ngoại bang
   Hết thời “chống giặc Mỹ” sang
   Cộng nô hồ hởi hân hoan chào mời
   Thế nhân thấy bọn cộng ngươi
   Chống gì mà ngốc, hủy đời giết dân
   Hại tổ quốc, phá thị trường
   Cuối cùng cộng quỵ kiếm đường kinh doanh
   Ôm tư bản, bám chặc chân
   Liếm từng đít Mỹ, nhăn răng cười tình
   Nhân dân Việt thấy cộng khinh
   Ngu gì ngu dữ lũ hèn Việt gian

 3. Bắc Giang Vương Nông Quốc Tuấn nói:

  Này , lão móc !, nghĩ lão cũng đáng tuổi cha chú , ăn nói cũng nên cẩn thận nhá!, tôi không muốn đôi co với lão để mang tiếng là người Cộng Sản hỗn hào mất dạy.
  Dẹp ngay mấy cái chuyện sử sách vì nó từ đời nảo đời nao, bố ai biết!, mà ông cứ lè nhè mãi , đọc hoa cả mắt.!
  Nói cho nó nhanh , nước Việt Nam chỉ có duy nhất một Đảng lảnh đạo toàn dân đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam do chính Ông của tôi là Chủ Tịch HỒ CHÍ MINH vị Cha Già của cả dân tộc , đếch có thằng nào khác có thể soán vị tiếm ngôi được cho đến tận bây giờ Bố tôi uy nghi kế thừa vị thế Ông tôi đếch thằng nào dám e hèm tằng hắng và tương lai không xa đương kim thái tử BẮC GIANG VƯƠNG NÔNG QUỐC TUẤN sẽ thửa cái ngôi báu này , cái vị trí ngồi “chỉ tay đông tây nhặt tiền nam bắc”. Chú Trọng chỉ tạm thời ngồi chầu đó chờ cho tôi cứng xương chắc da là phải trao lại thôi !.
  Ngon xơi như thế từ đời này nối đời khác thì việc đếch gì phải CỞI ÁO HOÀNG BÀO trao MÂM XÔI THỊT vào tay kẻ khác.
  Đứa nào có ngon thì khởi loạn đi , chết không kịp ngáp với hùng binh của THIÊN TRIỀU chi viện đã được nằm rải từ Bắc chí Nam , chỉ cần Bố tôi vãi rắm làm hiệu là bọn loạn quân chết bẹp !.
  ĐỪNG CÓ MÀ NGỒI RỪNG MƠ , VỚ VẨN !

  • tudo nói:

   Thằng mán mà lại muốn làm vua hay sao ??? Thời mán mọi của cha con chú mày đã chấm dứt rồi , đừng có nằm mơ giữa ban ngày nhóc con ạ.

  • Cùng các con công an mạng, Ngộ già rồi đáng tuổi ông Nội các con, Ngộ có lời khen các con, cứ phán bừa, chọc quê mấy đứa diễn biến hòa bình, thế lực thù địch trong và ngoài nước, cho tụi nó tức cái cửa . . . mình mà ngủm. Ngộ hứa trọng thưởng các con, cho đi du lịch sang nước lạ, chiêu đãi các con sơn hào, hải vị Hấy và Lúc cấu, món Đặc sản của nước lạ, và nhân thể cho các con ủi banh ta lông Xường Xám. Khi nào nước Việt Cộng tái thống nhất với nước lạ, công của các con không nhỏ, và cờ nước lạ thêm một ngôi sao. Các con tự do, tha hồ đi du lịch ở nước lạ, để thưởng thứ Hấy và Lúc cấu. Nhớ nghe các con.

 4. Ẩn danh nói:

  HAY. CM PHAI TRIET DE, K NUA VOI.

 5. Hà Phương nói:

  CHÁNH TRỊ XA-LÔNG; (Salon)

  Tấn tuồng “hoà giải” hết thời rồi,
  Chánh trị xa-lông hát nữa thôi?
  Chuốc tiếng “Nam Ai” ca hợp tác,
  Vùi danh “Kẻ Sĩ” cụng ly bôi!
  Đấu tranh “Dân Chủ”: Con đường sáng,
  Lòn cuối “Độc tài”: Lũ chuột hôi.
  Chấy rận trên người không chịu diệt,
  Bày trò tiếp sức với hà hơi?

 6. BinhMinh nói:

  Một bài viết rất mạnh mẽ kiên cường và rất bổ ích cho công cuộc hiện nay khiến người đọc lên tinh thần và sức mạnh để cùng nhau đứng lên chỉ thẳng vào 14 tên đầu xỏ trong guồng máy csVN mà nói ( Chúng Tôi Thề Lột Hết Những Chiếc Aó Đầy Chấy Rận Đó Xuống Bằng Mọi Gía ) chứ không bao giờ HÒA HỢP HÒA GIẢI , điều hòa hợp hòa giải này tôi đã đọc thấy và nghỉ rằng nếu người VN chọn con đường này với cái bọn ( VIỆT GIAN CỘNG SẢN ) thì chẳng khác gì tạo thêm cơ hội cho chúng có thêm thời gian để vơ vét và hút máu của NHÂN DÂN rất mong quí vị trí thức đang đại diện cho phong trào TỰ DO DÂN CHỦ hảy đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để giải thể cái chế độ VGCS ra khỏi đất nướcVN bằng mọi giá và đem lại TỰ DO cho TỔ QUỐC ĐẤT NƯỚC mong lắm thay ! tôi BinhMinh rất cãm kích bài viết này của LÃO MÓC

 7. GIA LONG nói:

  Mấy anh chị ở nhà lo kiếm ăn nuôi bản thân đi,xăng tang hơn 2000đ,lạm phát 13% ,vinasin nợ 4,4 tỉ usd lo mà kiếm ăn đi đói chết hết bây giờ!Tôi nhận được lệnh cấp trên nếu a chị tập trung để biểu tình chúng tôi sẽ đưa xe tăng đến bắn giết anh chị hết,nhà nước nói còn sống được bao nhiêu người thì sống!CÒN ĐẢNH LÀ CÒN CHÚNG TÔI!Mấy a chị là một lũ ngu ngốc,hèn nhét mà bày dặt biểu tình này biểu tình nọ!Một lũ ngu mà bày đặt tập trung ở đây biểu tình !

 8. đàđiểu(đồđểu) nói:

  Tính vào thời điểm này, chỉ còn đúng ngày thì thời hạn TRẢ THẺ ĐẢNG kết thúc.

  Hỡi các đảng viên “đảng cộng sản” trong chính quyền cũng như ngoài doanh nghiệp , hãy tỉnh thức trước khi quá muộn để có thể đảm bảo an toàn cho chính mình ,cho thân nhân cũng như số tài sản mình tích cóp bấy lâu. Lúc suy tàn , bọn chóp bu bộ chính trị sẽ tháo chạy cũng với gia đình chúng với sự chuẩn bị từ trước
  ” Gió đưa cây cải về Trời , rau răm ở lại chịu lời (đời) đằng cay”

  Hỡi các quân nhân chân chính và ý thức dân tộc hãy biết cách và thời điểm quay súng tiêu diệt chủ nghĩa ma quái của cộng sản đang ngự trị và đày ải dân tộc Việt Nam.
  NGÀN NĂM VIỆT SỬ LƯU DANH ANH HÙNG.

  Hỡi các chiến sĩ cảnh sát – an ninh . “Quay đầu là bờ”. Hãy biết đoái công chuộc tội , Nhân Dân Việt Nam vốn rộng lượng sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm trước đây của các anh nếu các anh thật sự hối lỗi trở về với ND trước ngày định mệnh 30/04/2011.
  Thân nhân của các anh và tài sản có được của các anh cũng phụ thuộc vào ý thức của các anh.

  Ghi chú : Đã có nhiều “chuyên gia -cố vấn” của “LIÊN MINH SÁT CỘNG” từ hải ngoại (hơn 70 hội đoàn ) đã tề tựu và đã được trải đều khắp Bắc xuống Nam chờ phối hợp . “Quyết Tâm Một Trận Thư Hùng Lưu Danh”

 9. đàđiểu(đồđểu) nói:

  đính chính dòng thứ nhất :

  – CHỈ CÒN ĐÚNG 30 NGÀY

 10. Thằng mõ nói:

  Chế độ công sản ở Việt Nam sẽ sụp đổ, nhất định là như vậy không hề sai. Nhưng có một điều tôi muốn hỏi ông Lão Móc là:
  Một cuộc cách mạng, một phong trào xuống đường ở Việt Nam vào thế kỹ XXI này. Thì thành phần nào trong dân chúng sẽ là đội tiên phong đi đầu, để rồi lôi kéo theo các thành phần còn lại trong toàn dân?

 11. Pingback: TIN NGÀY 1/4/2011 | Dinhtan's Blog

 12. Cháu BÁC nói:

  Phát SÚNG CÙ HUY Sắp Nổ VANG
  Hầu như MỸ VIỆT Đả Sẵn SàNG
  Ứng phó BIỂN ĐÔNG Dăm Bửa NỮA
  Chúc mừng SỬ VỊỆT Sẻ Sang TRANG

 13. Thằng mõ nói:

  Bài thơ của Hà Phương hay quá, ý nghĩa quá!
  Thiệt đúng như câu:
  “Tấn tuồng “hoà giải” hết thời rồi,
  Chánh trị xa-lông hát nữa thôi?”
  Cái con bài “hòa giải” ngày nay đâu còn nằm trong tay của ĐCSVN. Người đang nắm con bài này chỉ làm động tác giả để các bên hoa mắt. Con những ngài Chính trị xa-lông thì vẫn cứ hát, hát say sưa không cần biết mình hát có đùng nhịp hay không! Đến khi nhận ra rằng mình đã hát sai nhịp, không biết họ có còn tiếp tục hát nữa hay không?
  Và hay nhất là cái câu này đây.
  “Chấy rận trên người không chịu diêt,
  Bày trò tiếp sức với hà hơi”
  Chấy, Rận của Việt cộng, của Tầu đầy dẫy phá nát cái sự gắn kết của hai Cộng đồng trong và ngoài nước. Ấy thế mà không chịu diệt trừ, lại đòi “tiếp sức với hà hơi” mới ghê chứ!

 14. Hà Phương nói:

  Xin đính chính chữ thứ 2 câu thứ 6 bài thơ “Chánh trị xa-lông của Hà Phương như sau:
  Trước đọc là: Lòn cuối “Độc tài”: Lũ chuột hôi.
  Nay đọc là: Lòn cúi “Độc tài”: Lũ chuột hôi.
  Thành thật cáo lỗi. Đa tạ! Hà Phương.

 15. Hồ Dâm Dật nói:

  Hôm qua thủ lảnh Miến Điện (Burma: tên cũ, Myanmar: tên mới) vì sợ bọn Tây Phương chơi đểu, liên kết, dùng Liên Hiệp Quốc thả bom giết bọn chúng như Libya, nên tên Tướng độc tài của Miến Điến giả vờ cho bầu cử tự do, cho cò mồi trong đội của hắn thành Tổng Thống, trong khi phe đảng của nữ lãnh tụ đấu tranh cho tự do bị cấm ra tranh cử. Tấn tuồng “bình mới rượu cũ” nầy thế giới nhìn thấy rõ chỉ là trò lường gạt chơi bài 3 lá. Có lẽ vì nhóm độc tài cai trị Miến Điện đang run sợ Cách Mạng Hoa Lài được Tây Phương giựt dây sẽ lây lan đến Miến Điện nên phải vờ thay đổi chăng?
  Nhưng tại Việt Nam, kinh tế tài chính thị trường đang bị sụp đổ vì xì hơi, kéo theo nền địa ốc xuống dốc thảm hại, đồng tiền thằng Hồ tiếp tục trượt giá, dân chúng chẳng còn tin vào đồng tiền giẻ rách thằng Hồ mà thi nhau chôn dấu vàng và tiền đô.
  Từ năm ngoái, các cơ quan tài chính nổi tiếng của Tây Phương thi nhau tung tin rằng : tiền VN mất giá, kinh tế VN bấp bênh, nợ bọn csvn vay mượn quốc tế không thể trả, cộng thêm tin ngân khố sắp cạn tiền đô nên sẽ không đủ tiền nhập cảng hàng. Tất cả đều là tin xấu cho csvn.
  Gần đây bọn csvn đã công bố mức tăng trưởng kinh tế của VN tụt xuống, kém những năm trước. Với tình hình kinh tế và tài chính csvn sụp đổ, trước nhất là mãi lực kém, lạm phát gia tăng, giá thực phẩm tăng theo bão giá, xăng dầu tăng thì chắc chắn ngân khố quốc gia sẽ chạm đáy trong vài tháng.
  Thông thường trong xã hội chỉ có những thanh niên, sinh viên, trí thức họ mới nghĩ đến tương lai quốc gia, còn dân nghèo họ chỉ mong kiếm ăn ngày 3 bữa no đủ mặc kệ xã hội chính trị ra sao, chỉ khi mãi lực họ kém, vì đồng tiền lạm phát mất giá trị, thực phẩm tăng theo bão giá, họ không đủ ăn, kiếm sống khổ sở hơn, thiếu hụt mọi bề, lúc đó sự bất mãn của dân nghèo với bọn cầm quyền mới cao trào gia tăng. Vì thế người Mỹ và Tây Phương tạo ra thời điểm nầy cho giá xăng dầu thế giới lên cao, lợi dụng sự bất ổn của Trung Đông và Phi Châu như Libya để hốt bạc. Chỉ như thế, mọi giá cả sinh hoạt của người dân tất cả đều bị kéo lên cao theo giá xăng dầu.
  Với dân số trẻ rất đông, lại nghèo như tại VN và trong tuổi lao động mà họ thiếu kém mọi mặt, sự bất mãn càng lên cao vì khó khăn của cuộc sống, thì xã hội csvn cũng trong tình trạng báo động và bấp bênh.
  Chắc chắn Mỹ và Tây Phương sẽ kéo dài sự rối loạn nầy cho đến hết năm nay, càng kéo dài rối loạn giá xăng dầu càng lên cao, thì Tây Phương hưởng lợi, các xã hội có lãnh tụ độc tài như ngồi trên đống lửa.
  Cách khích động cách mạng nầy của Tây Phương làm những tên lãnh tụ độc tài khắp nơi trên thế giới như ngồi trên đống lửa . Dùng gậy nhân dân chúng đập chúng thật là tuyệt diệu.

 16. Ông Hồ Dâm Dật thân mến
  Những bài thơ và bài bình luận chống cộng của ông đều rất hay chỉ tiếc là cái tên Hồ Dâm Dật mà ông chọn sẽ làm cho người xem không thích đọc vì “low class” quá
  Nếu là tên thật của ông thì lại tệ hơn, chẳng nhẽ bố mẹ ông lại ngu đến độ đặt tên con kỳ vậy
  Chống cộng cần có “tri thức” và “hiệu quả”
  Dùng những chữ hạ cấp như của việt cộng thì chẳng ích gì vì viết ra tốn công sức mà không ai đọc

 17. hoangthanhtruc nói:

  Đất nước chia đôi,không người VN nào mong muốn, đó là cái thế chẳn đặng đừng trong nhất thời của một nước nhược tiểu vừa thoát vòng nô lệ, điều quan trọng là giang sơn đã sạch bóng bóng quân thù còn lại là anh em ruột thịt trong nhà có bất đồng quan điểm thì hạ hồi phân giải như chuyện nội bộ trong một gia đình, dành ưu tiên cho dân cường nước mạnh đó mới là quan trọng, mới đắc nhân tâm, mới tình dân tộc, cực đoan hơn ta gọi nó là Chủ Nghĩa Dân Tộc.
  Nhưng bất hạnh thay ông Hồ Chí Minh và đám thuộc hạ lại không nghĩ như vậy ! do bất tài hay thiếu học – có lẽ là cả hai – vì vaäy oâng muø quaùng caû tin vaøo chuû nghóa Coäng Saûn hoang töôûng cuûa Mac-Leânin ông Hồ không có một phẩm chất của một người ngồi trên thiên hạ hiểu thiên hạ và biết phải làm gì cho thiên hạ Âu Lạc VN. Khác với miền nam, phía Bắc lúc bấy giờ đối diện với trăm ngàn khốn khó, hơn một triệu đồng bào chết vì đói do quân phiệt Nhật chiếm đóng gây ra thây chưa kịp rữa,ruộng đồng và nền kinh tế hắt hiu, ngân khố trống rỗng. Thay vì thấm đẫm nổi đau cùng thiên hạ, để khoan sức dân, tận tâm lực, bồi nguyên khí, sắp xếp lại một nữa giang sơn cho nề nếp qui củ để dân ấm no quân hùng mạnh như là kế sách yên dân trước khi nghĩ tới chuyện lai hồi chinh chiến (như ông Hồ muốn ) mà tiền nhân ta ngàn đời hành xử thuần thục.Thì ngược lại ông Hồ chí Minh lập tức thực hiện một cuộc Đấu tranh giai cấp tàn bạo, đẫm máu và nước mắt, phi nhân nghĩa nhất trong lịch sử VN mà bây giờ mỗi khi nhắc lại những người may mắn còn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng, cái khẩu hiệu “ Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ” như một nhát dao mãi còn làm rĩ máu trong mọi trái tim Việt.
  Thật lạ lùng, một hành vi vong bản chưa từng có kể từ các triều đại lịch sử VN, ông Hồ chí Minh đã bắt một nữa dân tộc VN rước linh vị hai cái tên Max-lenin lạ hoắc không cùng chủng tộc về thờ tôn làm tổ phụ, rồi thân chinh qua tận Nga xô-Trung cộng thần phục cầu viện vũ khí đạn dược vâng lời giáo huấn như một chư hầu ngoan ngoãn nhất rồi về xua quân trực chỉ phương Nam với cái tên Quân Giãi Phóng Miền Nam ! Trong khi ấy tại Miền Nam luùc bấy giờ Ông Ngô Đình Diệm đang tận tâm lực cùng mọi người dân xắn tay áo hồ hởi góp công sức xây dựng lại cơ đồ mà không hề có bóng dáng một lính Mỹ hay Pháp nào cả !
  Bất hạnh, vô cùng bất hạnh cho cả một dân tộc, chỉ bởi một con người mà sự xuất hiện của ông ta đã tạo nên một đại hoạ của thảm cảnh ba mươi năm huynh đệ tương tàn núi xương sông máu khắp một giãi giang sơn nước Việt, thật đớn đau còn hơn là nỗi đoạn trường, hướng những nòng súng mang nhãn hiệu búa liềm của Nga xô -Trung Cộng ông ra lệnh vượt vĩ tuyến nhắm thẳng vào dân Việt,đồng bào ông, khạc đạn mà không chút đắn đo,Ông tuyên bố chắc nịch “ chúng ta đang làm Nghĩa Vụ cách mạng Quốc Tế thiêng liêng cao cả cho Max và Lênin” còn Lê Duẩn đồ đệ cánh tay mặt của ông thì huấn thị cho ba quân “ Chúng ta đang nổ súng cho Nga Sô và Trung Cộng ” ??—hỡi hồn thiêng sông núi, hỡi bia đá ngàn đời xin tạc lại cho muôn thuở để nguyền rủa hai câu nói đã viết nên bằng triệu máu xương trai gái Việt này ! Những tiếng suùng nổ đinh tai buốt óc lẫn khói súng cay xè tròng mắt ấy đã làm cho ông Hồ và đoàn quân cộng sản thuộc cấp, ù tai, điếc nhĩ, mờ mắt để không thấy, không nghe,không biết đến tại thời điểm đó hàng triệu tiếng đe tiếng búa của nhân loại khắp thế giới vang rền cùng lúc như một thông điệp xuyên biên giới động viên an ủi tương trợ nhau để hàn gắn vết thương chiến tranh đã để lại,xây dựng quê hương đất nước trong khát vọng Hoà Bình .Chỉ riêng Việt Nam, duy nhất Việt Nam tại thời điểm ấy, Ông Hồ chí Minh phất cao ngọn cờ đỏ biểu tượng máu và nước mắt nhân danh cho Quốc Tế Cộng Sản để “ Dấy Động Can qua ” tạo cảnh nồi da xáo thịt cho dân tộc VN mình . Chính Ông Hồ và đoàn quân Cộng Sản miền Bắc nổ súng phát động mưu toan xâm chiếm cộng sãn hoá Miền Nam VN khiến cho liên quân Mỹ và đồng minh phải đỗ bộ vào đây để chận đứng làn sóng đỏ CS . Không như Cộng Sản NGA dùng bạo lực xâm lược các nước quanh mình, xoá biên giới sáp nhập làm liên bang để độc tôn thống trị ( 15 nước vừa tách ra, lấy lại Độc Lập từ Nga ), Quân đội Mỹ cùng Ustralia giải phóng Indonesia khỏi Quân phiệt Nhật liền trả ngay Độc Lập cho nước này, Philippine cũng thế, quét xong quân Nhật, Mỹ làm lễ công bố Độc Lập cho toàn dân Phi, cảm kích nhân dân Philippine phong Tướng của quân đội mình cho Tướng Mac Athur ( Tư lệnh quân đội Mỹ tại thái bình dương ) xu thế văn minh thời đại, nhân loại và công luận thế giới phĩ nhổ những chủ nghĩa thực dân xâm lược, sau thế chiến, nước Mỹ minh danh baûo veä Ñoäc laäp tö do cho moïi daân toäc vaø dương cao ngọn cờ này, vì vậy những bước chân quân đội Mỹ đỗ bộ lên bãi biển Đà Nẵng miền nam VN để chận lại làn sóng đỏ của CS Baéc Vieät đang lăm le tràn xuống möu toan nhuoäm ñoû phương Nam và Đông Nam Á không khác gì hình ảnh quân đồng minh đỗ bộ lên bãi biễn Normandie giãi phóng nước Pháp khõi phát xit Đức năm 1944 ( tất cả dữ liệu xin vào google để đối chiếu ) .
  Không ! và chắc chắn là như thế, không nhầm lẫn chút nào, hoàn toàn là không, không có một cuộc chiên tranh thần thánh chống xâm lược nào cả, kể từ đất nước chia đôi . Đảng CSVN cố tình vinh danh và mạo nhận như thế cốt để sơn son thếp vàng lừa dối dân tộc che lấp trách nhiệm và tội ác của mình với gần bốn triệu vong linh đồng bào cả hai miền đất nước đã nằm xuống trong toàn cuộc chiến. Ông Hồ chí Minh và Đảng cộng sản VN là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến cốt nhục tương tàn bởi khác biệt ý thức hệ giữa hai Miền đất nước do đảng CSVN chủ động khởi xướng gây nên mà thôi. Kể từ Vua Hùng dựng nước bao nhiêu Vương triều Việt, thịnh suy có đủ nhưng chưa có triều đại nào tàn sát dân lành nhiều, đẫm máu và tàn bạo như chế độ CSVN , Nhân chi sơ tính bản thiện, chúng ta, dân tộc Việt vốn hiếu hoà không dễ cực đoan, ác cảm hay thành kiến, nhưng thảm cảnh núi xương sông máu để lại trên quê hương mà vết tích chứng nhân còn hiện hửu khiến bất cứ ai ( trừ những người CS ) cũng phải bàng hoàng để tự hỏi: Một dân tộc tâm linh và tư duy khởi đi từ Phật Giáo lấy nhân ái bao dung làm trọng sao bổng nhiên đột biến,họ (những người CSVN) – lại tàn bạo kinh hoàng với người cùng chủng tộc với mình đến như vậy ?? Ông Hồ chí Minh không phải người VN ?? Những chiến binh CS Bắc Việt đã bị tẩy não ?? Hay tất cả họ không dị ứng với máu người ?? chưa ai trả lời chính xác , hãy chờ lịch sử..?? Tuy nhiên một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn khi mà “Lênin” một tượng đài của tội ác mà cả thế giới và quê hương ông ta đã kéo ngã đập bõ trong nguyền rũa không thương tiếc thì tại HàNội Đảng CSVN lại bỏ công của tạc tượng Lênin ấy đặt nơi trang trọng và xinh đẹp cho nhân dân tôn vinh chiêm ngưỡng, ngược lại 172.000 đồng bào bị đấu tố tù đầy giết hại oan uổng trong Cải cách ruộng đất mà ông Hồ đã nhỏ lệ xót thương thì không có lấy một nơi vinh danh thờ tự hay đài tưởng niệm tiếc thương như là sự hối lỗi muộn màng của Đảng CSVN với nhân dân với tổ quốc ?? Nhân cách lớn của một Đảng cầm quyền là như thế đó ??.

  • Hồ Dâm Dật nói:

   Bác Hồ quá dại ôsin
   Hiến thân bán nước cho quân Nga Tầu
   Bác chống tư bản tào lao
   Chống giặc Mỹ để cộng nô muôn đời
   Ngày nay bọn vc cười
   Nhìn thấy bác ngốc, cộng mời Mỹ qua
   Bác Hồ ơi, bác gian tà!
   Vì hèn, dại, ngốc bác là Việt gian
   Nay bọn cộng sản hiên ngang
   Nhổ toẹt vào mặt bác liền một hơi
   Cùng nhau chúng lạy Mỹ rồi
   Ôm hôn xúm xít gọi mời đầu tư
   Buôn trôn gái Việt khắp nơi
   Buôn dân, cướp đất của người Việt Nam
   Sẵn sàng dâng hiến ngoại bang
   Bấy nhiêu lãnh thổ tiền nhân dựng gầy
   Vì tên Minh ngốc thúi thây
   Đã gây câm phẫn trong người Việt Nam
   Phải chi bác thương giang san
   Biết thương dân tộc, an khang giống nòi
   Không ngu xuẫn tế bọn tồi
   Thờ Mao xếng xáng lũ người ngoại bang (Lenin)
   Thì dân Việt ở hai miền
   Không có ân oán triền miên thế nầy
   Bác chẳng phải nhục như vầy
   Dân Việt mong đợi phân thây tội đồ!
   Chí Minh thằng chó hồng mao!
   Một ngày máu cộng tế chào nhân dân

 18. langthang nói:

  Chính xác! , nhất là khi nói động đến “đảng” hoặc vấn đề có liên quan đến “đảng” . Theo tôi nghĩ DLB là bộ phận của viettel , mà viettel là cơ quan kinh tài hợp pháp thuộc tổng cục 2 BQP (mà tổng cục 2 BQP rất chí cốt với tình báo Hoa Nam TQ cứ như bố với con ) , nó được xử dụng như một loại “nuôi quân 3 năm dụng một giờ” , bằng chứng mới đây các SV tham gia chụp ảnh đám tang anh TXT đều bị bắt , câu hỏi đặt ra : Vì sao công an xác định được đối tượng, ai cung cấp IP và thông tin cá nhân khác cho an ninh để bắt chính xác , ngoài DLBcó ai biết được IP và thông tin cá nhân của số SV nói trên.
  Tôi thấy bên DLB cũng có người đặt câu hỏi tương tự như thế này có kèm dẫn link nhưng hình như bên đó vẫn im lặng không trả lời.
  wondering !!!

  ** lưu ý :
  Khi tôi copy&past comment này bên trang DÂN LÀM BÁO , chưa tới 5′ thì comment này bị xóa mà khôngcó một lời giải thích , sự im lặng này rập khuôn với cộng sản trong các vấn đề không thể biện minh.
  Một sự bịt miêng, như cộng sản đã bịt miệng cha Lý trước tòa !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s