ĂN CÔNG KHAI, NÓI VỤNG TRỘM

Chuyện Hồ Cẩm Ðào đến thăm đất nước Cờ Hoa lần chót với tư cách một tên trùm Cộng Sản Hoa Lục có nhiều chuyện rất đáng trình bà con để … cười chơi.

Trước hết, nghe nói Hồ Cẩm Ðào đòi TổngThống Obama phải đãi hắn ta một bữa “quốc yến” tức là hắn được “nhân dân cả nước Hoa Kỳ khoản đãi” một bữa ăn, chứ không được cho hắn ta ăn tại một nơi trướng phủ màn che như cựu Tổng Thống George W. Bush đã làm năm 2006 khi Ðào qua Hoa Kỳ. Và Tổng Thống Obama đã chấp nhận. Ðiều này nghe đâu Hồ Cẩm Ðào được đàn em Việt Nam mớm cho, vì người Việt Nam có câu ngạn ngữ “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”. Cộng Sản là chúa ăn vụng, bây giờ sắp phải nghỉ hưu, Hồ Cẩm Ðào thử ăn một bữa công khai xem ra sao. Nói đến chuyện ăn vụng thì phải kể Hò Chí Minh là số một, tức “năm bờ oăn”. Cả đời Hồ  Chí Minh đã “xử lý” không biết bao nhiêu đờn bà con gái, thế nhưng cả đời chỉ được vụng trộm, không được công khai với bất cứ người đàn bà nào, chỉ vì “Bác mãi lo việc nhân dân nên suốt đời vẫn còn trinh … hai ngón cẳng cái. Lúc còn bơ vơ ở Hoa Lục, Hồ Chí Minh đã có vợ là bà Tăng Tuyết Minh, có làm phép ở nhà thờ, Hồ Chí Minh đã theo đạo Công Giáo, thế mà sau khi về Việt Nam, đã làm đến Chủ tịch Nước, họ Hồ van lơn cầu khẩn Mao Trạch Ðông cho hắn ta được gặp Tăng Tuyết Minh một lần, dầu chỉ một lần thôi, Mao Trạch Ðông vẫn lắc đầu. Cho đến hôm nay, tháng một năm 2011, người ta vẫn tin rằng cái bằng cấp “Bác Còn Trinh” mà đám đàn em “đãi Bác” là chúng “chửi Bác có bằng cấp”. Ðây là loại bằng thật chứ không phải bằng tiến sĩ, Phó tiến sĩ … mà cán bộ Trung Ương Ðảng VC tên nào cũng mua một cái đeo vào ngực khi đi Ðại Hội Ðảng lần thứ XI. Tại sao? Tại vì Nguyễn Tất Trung là con của “Bác” và cô Nguyễn Thị Xuân đang sống sờ sờ tại Hà Nội thì làm thế nào mà gọi “Bác” còn trinh cho được. Thế là suốt cuộc đời Hồ Chí Minh chỉ được ăn vụng mà thôi. Hồ Cẩm Ðào có phước hơn Hồ Chí Minh nhiều lắm, vì được Mỹ đãi một bữa công khai.

Chuyện thứ hai là chuyện Hồ Cẩm Ðào bịp Mỹ!! Ðể trấn an các nhà lập pháp Hoa Kỳ xúi Tổng Thống Obama phải đòi hỏi Hồ Cẩm Ðào thực thi NHÂN QUYỀN tại Hoa Lục, Tổng Thống Obama hứa sẽ níu áo Hồ Cẩm Ðào đòi cho được Nhân Quyền tại Hoa Lục.

Chuyện này thì Cộng Sản Tàu nó “đãi Obama” một ngón bịp cũ rích, nhưng Obama lấy làm thích thú xem như vàng cục. Những tin tức từ Washington cho hay, Tổng Thống Obama bị nhiều áp lực buộc phải nêu vấn đề Nhân Quyền với Trung Cộng nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Hồ Cẩm Ðào. Chuyện Hoa Lục vi phạm nhân quyền thì đã có từ đời Mao Trạch Ðông còn chưa dậy thì, chưa “bể tiếng” tức là mới biết ve gái cho đến nay. Nhưng qua thế kỷ thứ nhất của thiên niên kỷ thứ 3 thì Cộng Sản Tàu bị Thụy Ðiển chơi một vố nặng như bị búa tạ xáng trên đầu: trao giải thưởng Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba, một nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Trung Hoa đang bị Trung Cộng bỏ tù. Khôn ngoan như người ta thì cứ cho Lưu Hiểu Ba qua Thụy Ðiển lãnh triệu mấy đô, khi về đến Bắc Kinh thì chận đầu trấn lột có phải vừa được ăn, được nói lại cướp được của trên trời rơi xuống không? Ðàng này, Trung Cộng chẳng những cấm Lưu Hiểu Ba qua nhận giải mà còn không cho vợ con ông ta ra khỏi nước khiến lần này Hồ Cẩm Ðào qua Hoa Kỳ, mọi người đều áp lực Obama phải đặt vấn đề Nhân Quyền một cách nghiêm túc với họ Hồ. Nhưng Hoa Lục đã đãi Obama một ngón bịp thần sầu quỷ khốc: Phủ Tổng Thống cho hay trong bài diễn văn cũng như ở nơi công cộng, Tổng Thống Obama sẽ KHÔNG công khai đặt vấn đề Nhân Quyền với Hồ Cẩm Ðào, nhưng KHI THẢO LUẬN RIÊNG giữa 2 người, Tổng Thống Obama sẽ dùng nhiều thì giờ để đòi hỏi Hồ Cẩm Ðào phải thực thi Nhân Quyền tại Hoa Lục. Người ta còn nói rằng Tổng Thống Mỹ sẽ đòi Hoa Lục trả tự do “tức khắc và vô điều kiện cho Lưu Hiểu Ba, kèm theo một danh sách dài như bề dài của Vạn Lý Trường Thành, những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ Trung Hoa đang bị Trung Cộng giam giữ, kể cả những người đã bị Trung Cộng bán hết “bộ đồ lòng” cho khách nước ngoài cần thay tim gan, thận… cũng phải khai báo và đền bù cho con cháu nạn nhân. Quý vị đã thấy Trung Cộng nó bịp Hoa Kỳ chưa? Tại sao Hồ Cẩm Ðào đòi hỏi Tổng Thống Obama phải đãi hắn ta một cách công khai mà lại buộc Tổng Thống Mỹ chỉ được bàn chuyện Nhân Quyền trong xó bếp?

Sau chuyến công du này của Hồ Cẩm Ðào, tất cả cơ quan truyền thông của Hoa Lục cũng như của những tôi tớ như Việt Cộng, Hàn Cộng, Cu … ba Cộng … sẽ hân hoan loan báo Hoa Kỳ đã cấp cho Hoa Lục một bằng Phó Tiến Sĩ “Không vi phạm Nhân quyền”. Bằng cớ là suốt cuộc Mỹ du, Chủ tịch Nước Trung Hoa vĩ đại của chúng ta không có ai đặt vấn đề Nhân Quyền với ngài. Bao nhiêu hy vọng biến thành thất vọng chỉ vì Tổng Thống Hoa Kỳ đã mắc mưu Trung Cộng. Tại sao Hồ Cẩm Ðào đòi được ăn giữa làng mà nó buộc Obama phải ăn trong bếp? Hỏi tức là trả lời, vì Hoa Kỳ bị Cộng Sản bịp là chuyện dài nhân dân tự vệ, “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Giáo dân xứ Ðồng Chiêm, Cồn Dầu, Tam Tòa, Di Loan, Nhu Lý v.v… khi được tin này đều cho rằng đó là ngón bịp mà Nguyễn Minh Triết đã dạy cho Hồ Cẩm Ðào. Ðược hỏi tại sao thì câu trả lời rất đơn giản: kể từ khi Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng được Ðức Giáo Hoàng Bênêditô 16 bắt tay tại Vatican và trở lại Việt Nam thì Việt Cộng thẳng tay đàn áp Công Giáo một cách vô tội vạ, công khai và tàn bạo chưa bao giờ có tại Việt Nam cho đến nỗi Thánh Giá là biểu tượng của Công Giáo, vô cớ bị Việt Cộng phá sập, giáo dân Cồn Dầu bị đánh chết mà Hội Ðồng Giám Mục vẫn coi như “nơ pa”, Ðứt Cha Ðà Nẵng vẫn ung dung tự tại! Chỉ vì 2 tên đầu sỏ Việt Cộng đã được Ðức Bênêditô 16 bắt tay, chẳng khác gì cấp bằng “Tự Do Tôn Giáo” cho chúng. Ðây cũng là một loại bằng cấp có “cầu chứng tại tòa” chứ không phải bằng cấp giả mà Việt Cộng mua ngoài chợ. Người “trước bạ” bằng cấp này là giám mục Ðoàn Huy Chương, ngài đã buộc giáo dân phải rước “di ảnh cụ Hồ” trong buổi rước kiệu của giáo dân! Giáo dân đã phản đối kịch liệt cho đến nỗi “vấn đề nghỉ hưu” của Ðức Cha đã được đặt ra, nhưng lại có tin rằng Hội Ðồng Giám Mục sẽ đổi ngài vào trấn nhậm giáo phận Ðalạt đang trống ngôi. Đây cũng là “phó sản” bằng cấp “Tự do tôn giáo của Vatican”. Trong khi đó thì 2 cái bánh vẽ Ðức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Việt Nam, Bang giao Vatican và Việt Cộng sẽ có nay mai… vẫn là những bánh vẽ để treo trên cao ngắm cho đỡ thèm mà thôi.

Rồi đây, khi trở về Hoa Lục, Hồ Cẩm Ðào cũng sẽ ra lệnh cho công an phải “đào tận gốc, trốc tận rễ” những tên phản động “lợi dụng tự do dân chủ”, “âm mưu lật đổ chế độ ưu việt Trung Hoa”, “tay sai của thù địch” v.v… và v.v… vì “Chủ tịch Nước qua tận Hoa Kỳ, hỏi Obama rằng nước tôi có tôn trọng tự do dân chủ Nhân Quyền hay không? Obama đã trả lời trong một bữa ăn thân mật rằng quý quốc là một nước tự do dân chủ số một thế giới! Nói ở chỗ riêng tư ai có thể minh oan cho Obama?

Một chuyện tức cười nữa là mấy ngày nay “radio cà phê vỉa hè” ở San Jose truyền đi một tin rất giựt gân: “Ông Ðào hỏi vợ trước khi vào cung làm lễ “thái diến” để thái giám”. Nội dung bản tin cho biết ông Hồ Cẩm Ðào nay mai sẽ nghỉ hưu nghĩa là quyền lực sẽ giao cho người khác, thế mà Hoa Kỳ tiếp đón ông ta, nhận những lời chúc tụng, cam kết của của ông ta nhân danh Ðại Hán tộc để sau này Obama sẽ như kẻ mua le le giữa trời! Gái ngồi phải cọc, biết hỏi ai bây giờ.

Nói đi rồi phải nói lại. Thật sự thì lâu lâu, Hoa Kỳ cũng “đãi” Hoa Lục một món … chua lè như chó ăn chè. Số là khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert Gates qua thăm Hoa Lục, hội kiến với Hồ Cẩm Ðào, có nêu vấn đề Hoa Lục đã khiêu khích ông ta bằng cách cho bay thử một phi cơ tàng hình có tên là J-20. Hồ Cẩm Ðào tỏ ra rất lúng túng chứng tỏ hắn ta “không biết gì hết, không được báo cáo”. Robert Gates rất nghi ngờ Hồ Cẩm Ðào nói dối. Vì nói dối là nghề của Cộng Sản. Sau đó ông Robert Gates “đưa ra nhận định”: Hồ Cẩm Ðào đã bị các tướng lãnh Quân Ðội Hoa Lục qua mặt, Ðào không nắm quyền được phe quân đội. Nói cách khác là Hoa Lục đang có vấn đề chia rẽ trầm trọng giữa dân sự và quân sự. Suốt những năm cầm quyền cho đến lúc về nghỉ hưu, Hồ Cẩm Ðào đã không kiểm soát được quân đội! Hồ Cẩm Ðào đau hơn hoạn. Không biết Hồ Cẩm Ðào nói thực hay nói láo. Nói thực cũng thất bại mà nói láo cũng thua thiệt. Nếu họ Hồ nói láo với Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ thì chứng tỏ Trung Cộng “sợ hãi Hoa Kỳ”, nếu nói thật thì Hồ Cẩm Ðào không “thực sự cầm quyền” điều khiển Nước, và Trung Cộng đang chia rẽ nội bộ, mà cái tai hại không thể lường được là chia rẽ giữa quân sự và dân sự luôn đưa đến những binh biến, rối loạn… Chuyện phe quân sự qua mặt dân sự tại Hoa Lục được hỗ trợ bởi những lời tuyên bố hiếu chiến, ngạo mạn của một số tướng lãnh Hoa Lục, bởi những hành vi hải tặc, hung hăng khát máu của đám hải quân “Ngư Chính” Trung Cộng trên biển Ðông khiến cho lời nhận định của Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ rất xác đáng. Hoa Lục sắp gặp một tai biến không thể lường được. Với thái độ hung hăng con bọ xít của tướng lãnh Trung Cộng, thế nào cũng xảy ra “tai nạn” đụng độ với hải quân Hoa Kỳ, khỏi nói thì hậu quả này sẽ tai hại mà thiệt hại về phía Trung Cộng là điều chắc chắn.

Ðây là thắng lợi của Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ về mặt ngoại giao dù Robert Gates là Bộ Trưởng Quốc Phòng. Trước đây bà Hilary Clinton tuyên bố tại Hà Nội rằng Hoa Kỳ có quyền lợi cốt lõi trên biển Ðông đã làm cho Hoa Lục như đỉa phải vôi, nhưng cũng không đau cho bằng cú “gậy ông đập lưng ông” của Me xừ Ro Be.

Gần đây, ở San Jose cũng xảy ra một vụ tương tự như vậy. Chuyện này chỉ là chuyện cỏn con, nhưng sẵn dịp nói về gậy ông đập lưng ông, Kiêm Ái cũng trình bà con để “mua vui cũng được…vài phút”. Trong bài tản mạn cuối năm, Kiêm Ái có đề cập đến việc làm rỉ tai của “một cặp vợ chồng lương tâm cong quẹo ngoẻo”. Thế là vợ chồng ông Lê Văn Ý và bà Cao Thị Tình cho rằng mấy chữ “lương tâm cong quẹo ngoẻo” là của vợ chồng ông bà này, viết một bức thư ngỏ, đưa lên diễn đàn các nơi, buộc Kiêm Ái phải trả lời. Không thấy Kiêm Ái động tĩnh gì, ông bà này lại gởi cho báo Tiếng Dân yêu cầu đăng lên Tiếng Dân “vì bài Tản Mạn đăng trên báo Tiếng Dân”. Một vài thân hữu gọi điện thoại cho Kiêm Ái, góp ý rằng nên trả lời để cho 2 ông bà này biết “gậy ông đập lưng ông” là thế nào. Nể lời bằng hữu, Kiêm Ái đã cho 2 ông bà này biết: mấy chữ “cặp vợ chồng” không phải là độc quyền xử dụng của 2 ông bà. Bốn chữ Lương Tâm Công Giáo là danh xưng của một đoàn thể, không phải là “tên riêng” của 2 ông bà. Hơn nữa 5 chữ “lương tâm cong quẹo ngoẻo” không thể hiểu ra thành 4 chữ “Lương Tâm Công Giáo” được. Ðừng nhận vơ. Còn cho rằng vì Kiêm Ái mà 2 ông bà này không quyên góp được tiền bạc ủng hộ bên quê nhà thì xin 2 ông bà đọc lại bài viết của ông Huỳnh Viết Diệu sẽ biết ai làm cho 2 ông bà “không gây quỹ được”. Ðúng là gậy ông đập lưng ông vì tự nhận mình là lương tâm cong quẹo… ngoẻo.

Tương tự như vậy, trong khi đồng hương ở Bắc Cali đang đặt vấn đề với UBBN và LÐCT rằng tài chánh phải công khai ngay thẳng”, tức là cho rằng hai tổ chức này lem nhem tiền bạc thì chúng tưởng bở, kêu gọi đồng hương đóng góp tiếp để … làm văn hóa. Không biết Thomas Nguyễn có cần tiền down để mua nhà trên núi hay không mà lại đòi đồng hương “đãi công khai” như Hồ Cẩm Ðào đòi Mỹ cho “quốc yến”! Ăn vụng bị bắt quả tang mà còn đòi “quốc yến”. Thiệt tình!

Ăn công khai, nói vụng trộm là nghề của Cộng Sản.

Kiêm Ái

Advertisements
Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to ĂN CÔNG KHAI, NÓI VỤNG TRỘM

 1. Hồ Dâm Dật nói:

  Giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba là của xứ Na Uy chớ không phải Thụy Điển! Trật lấc rồi!

 2. Khách Quan nói:

  Giải Nobel lập nên theo nguyện vọng cuối cùng của Alfred Nobel, một nhà hóa học, nhà công nghiệp học và người phát minh ra thuốc nổ của Thụy Điển. Alfred Nobel đã viết nhiều bản di chúc trong cuộc đời của mình. Bản cuối cùng viết vào ngày 27 tháng 11 năm 1895, một năm trước khi ông mất. Ông kí tên trong một quán bar ở Paris. Ông đã thấy tổn thương vì phát minh thuốc nổ của ông được sử dụng cho mục đích dã man và ông muốn giải thưởng của ông phục vụ cho nhân loại. Có giả thuyết cho rằng động lực thúc đẩy là do ông đọc cáo phó về sự chết non của chính ông, do một nhà báo Pháp viết, là người đã nhầm Alfred với Ludvid, người anh của Alfred, khi Ludvid mất, và như thế bài báo đã chê trách Alfred là “thần chết”. Vì thế trong bản di chúc, Alfred đã dành 94% trị giá tài sản (khoảng 2 000 000 bảng Anh) và lấy lãi hàng năm để lập nên 5 giải Nobel (vật lý, hóa học, hay y học, văn học, và hòa bình) cho “những ai, trong những năm trước khi giải được trao đó, đã đưa đến những lợi ích nhất cho con người.”. Ông tuyên bố:

  Tất cả tài sản còn lại của tôi được thực hiện như sau đây:
  Số tiền vốn sẽ được người thực hiện di chúc đầu tư vào các nguồn an toàn và lập nên quỹ, và lợi nhuận nói trên được chia thành các giải thưởng cho những ai trong những năm trước khi nhận giải đã phục vụ tốt cho nhân loại. Lợi nhuận nói trên được chia ra làm 5 giải thưởng bằng nhau, chia ra như sau: một phần cho người có phát hiện hay phát minh quan trọng nhất trong lĩnh vực vật lý, một phần cho người có phát hiện và phát triển quan trọng nhất trong hóa học; một phần cho người có phát hiện quan trọng nhất trong lĩnh vực sinh lý học hay y học; một phần cho người đã sáng tạo ra trong lĩnh vực văn chương tác phẩm nổi bật nhất với khuynh hướng lý tưởng hóa; và một phần cho người đã đóng góp nhiều nhất hay tốt nhất nhất cho tình anh em giữa các dân tộc, cho sự xóa bỏ hay giảm thiểu quân đội thường trực và cho sự giữ gìn và tăng tình hữu nghị giữa các nước.

  Giải thưởng cho vật lý và hóa học sẽ do viện Hàn lâm Thụy Điển trao tặng; cho sinh lý học hay y học do viện Caroline ở Stockholm; cho văn chương do viện Hàn lâm Stockholm; và cho người đóng góp vì hòa bình do ủy ban 5 người được Quốc Hội Na Uy bầu. Trong di chúc của tôi có nói rõ ràng rằng giải được trao không phân biệt quốc gia của người nhận, vì thế người xứng đáng nhận giải nhất sẽ nhận giải, dù cho người đó có là người Scandinavi hay không.

  Do chưa hoàn tất và vì các trở ngại khác, phải đến 5 năm sau khi ông mất, Quỹ tài trợ Nobel mới ra đời và giải Nobel đầu tiên được trao năm 1901. ( Theo Wikipedia )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s