XIN ÐỪNG LẠC ÐỀ!

Ở quốc nội cũng như hải ngoại, từ những em trẻ tuổi như Anne Joyce, đến ông cụ già Lý Mạnh Tiến sinh năm 1890, từ Đại tướng Việt Cộng Võ Nguyễn Giáp đến những sĩ quan cấp úy… về hưu cũng như những cán bộ Trung Ương đảng, v.v… thường hay khiếu nại những tên Cộng Sản ở “thượng tầng kiến thiết” như Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng v.v… với những chứng minh, với chứng cớ đành rành rằng những tên nói trên đã phản bội tổ quốc, đã hiến dâng đất và biển của tổ tiên bao đời gầy dựng cho Trung Cộng. Họ cũng khiếu nại và tố cáo những hành vi phục vụ ngoại bang Trung Cộng một cách rõ ràng như Trung Tướng Việt Cộng Nguyễn Chí Vịnh thuộc Tổng Cục 2 Bộ Quốc Phòng. Để cuối cùng, đề nghị những tên Triết, Dũng, Mạnh, Phú v.v… phải làm những việc mà những kẻ lãnh đạo đất nước phải làm, phải tránh, như phải chấm dứt hợp đồng với Trung Cộng trong việc khai thác bâu xít, hoặc phải đương đầu với hải quân Trung Cộng để bảo vệ ngư dân Việt Nam v.v… Nhưng tất cả như nói với kẻ câm và điếc, còn đui mù là khác.

Ngay như Bùi Tín, một cựu Đại tá Việt Cộng, một nhà báo VC chuyên nghề, đã sống tại Pháp, đã đi khắp nơi trên thế giới tự do, đã nghiên cứu, tìm hiểu, đã nhìn rõ chủ nghĩa Cộng Sản dưới nhiều khía cạnh, thế mà cũng còn mộng tưởng với những bài viết: 15 bác ở Trung Ương líu lưỡi trước 1 bé gái 16 tuổi, hoặc Túi Khôn Của Dân Tộc, hoặc hớn hỡ, vui mừng, cho rằng đã có 20 nhà trí thức bác bỏ hoàn toàn cương lĩnh Đảng thì … độc lập tự do dân chủ đã gần kề. Lạc quan tếu hay Bùi Tín có nhiệm vụ tung hỏa mù để các  “đồng chí” của ông ta yên tâm đấu đá nhau xem trong kỳ Đại Hội tới ai sẽ được Trung Cộng chỉ định nhận lãnh trách nhiệm phục vụ cho Thiên triều? Lạc quan tếu hay tung hỏa mù, cả 2 đều lạc đề! Lạc đề trầm trọng.

Các luật sư, các nạn nhân khi bị công an Việt Cộng đàn áp, hành hung và cả giết chết cũng khiếu nại căn cứ vào những luật lệ, những chỉ thị, những nghị quyết, thậm chí cả hiến pháp năm 1992 còn hiệu lực của Việt Cộng, để cho rằng mình không làm gì sai phạm. Tất cả đều lạc đề! Vì tất cả những thứ trên đã bị chúng bỏ vào sọt rát từ lâu, ngay cả 2 chữ Ðại Ðồng, chủ nghĩa CS chúng cũng vứt bỏ lâu rồi. Với Việt Cộng chỉ còn 2 chữ độc tài mà thôi. Tuy nhiên, các thành phần này dù sao cũng phải căn cứ vào những gì Việt Cộng đã đưa ra, từ hiến pháp đến nghị quyết để một là bào chữa trước công luận rằng mình là kẻ yêu nước hoặc là kẻ có tư cách, có liêm sĩ… mình là con người đang bị sống dưới sự cai trị của những con vật hay là những kẻ đã mất hết lý trí, tình cảm v.v… Với khía cạnh này, họ đã phơi bày cho người dân trong nước và thế giới thấy rõ bộ mặt mất tính người của Việt Cộng. Do đó, chỉ với khía cạnh này, các luật sư, nạn nhân, các nhà tranh đấu đã không lạc đề. Cũng vì  thế  mà  một lãnh tụ  Cộng Sản đã  nói “Chủ nghĩa Cộng Sản chỉ có thay thế chứ không thay đổi được”. Đó là câu nói chính xác nhất khi bàn luận về Cộng Sản.

Chúng tôi không phải là những kẻ chống Cộng một cách cuồng tín, cực đoan, nhưng trên thực tế, nếu chúng ta nhìn thẳng vào những gì mà Hồ Chí Minh với đảng Cộng Sản đã làm trên quê hương Việt Nam kể từ khi Hồ Chí Minh du nhập đảng này vào Việt Nam, tất nhiên chúng ta sẽ thấy: họ – những người Cộng Sản – không phải là người Việt Nam, tệ hơn nữa, họ tuy là con người nhưng đã mất nhân tính. Hồ Chí Minh từng tuyên bố một cách hãnh diện: “Nhận chỉ thị  của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ” (tuyên bố sau khi căn cứ Pháp tại Ðiện Biên Phủ đầu hàng). Chỉ 2 năm sau, dân chúng miền Bắc mới biết Quốc Tế Cộng Sản là gì, khi Hồ Chí Minh vâng lệnh Mao Trạch Ðông phát động chiến dịch cãi cách ruộng đất, giết  hơn 200 ngàn thường dân vô tội, biết bao nhiêu gia đình tan nát, kẻ cả cá nhân và gia đình những cán bộ Cộng Sản. Nhân loại qua một tiến trình lâu dài đã có một quan niệm đứng đắn, hướng thượng, đó là con người có gia đình, có tổ quốc và có tôn giáo. Tất cả văn hóa tốt đẹp đều lấy từ gốc 3 tinh hoa nói trên. Nhưng chủ thuyết Cộng Sản phủ nhận  thì con người Cộng Sản chỉ là một loài xa lạ với xã hội con người mà thôi.

Ðối với dân tộc đã như vậy, đối với đất nước thì Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Phạm Văn Ðồng gởi văn thư chính thức chấp nhận sự ấn định về lãnh hải mới của Chu Ân Lai, Thủ Tướng Việt Cộng, trong đó, hàng ngàn cây số vuông lãnh hải, gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Cộng. Ngày nay, đàn em của Trung Cộng là Việt Cộng lại dâng hàng ngàn cây số vuông lãnh thổ cho Trung Cộng, chúng ta không còn Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, Suối Phi Khanh v.v…

Cũng trong thời gian này, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam bắt đầu tấn công miền Nam Việt Nam, lúc đó, Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã đuổi thực dân Pháp về nước. Hồ Chí Minh lại nêu chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”. Nếu so sánh Mỹ ở miền Nam và Nga Sô và Trung Cộng ở miền Bắc, người Việt cần chống Nga Tàu hay chống Mỹ? Nếu ở miền Nam chúng ta có Ðệ Nhất Cộng Hòa đem lại no ấm và tự do cho dân chúng, trong khi ở miền Bắc, Việt Cộng đã áp dụng kinh tế Cộng Sản, mua gạo và thực phâm v.v… đều theo chế độ tem phiếu, tờ khai hộ khẩu hạn chế dân chúng từ xã này sang xã khác. V.v… Cộng Sản đối với dân chúng, với những ai không phải là đảng viên Cộng Sản có một sự ngăn cách như 2 loại sinh vật khác nhau. Ðó là sự thật! Nói cách khác, Cộng Sản coi con người, quốc gia, dân tộc v.v… chỉ là vật sở hữu của Cộng Sản. Do đó, khi chúng ta cố gắng thuyết phục Việt Cộng rằng Trung Cộng đang lấn chiếm Việt Nam, Trung Cộng đang trực tiếp điều khiển đảng Cộng Sản Việt Nam, bằng cớ là mỗi lần Ðại Hội Ðảng Việt Cộng, lãnh tụ Trung Cộng đích thân qua giám sát, sắp xếp lần chót để Việt Cộng có một nhóm lãnh đạo là tay sai, là đầy tớ của Trung Cộng.

Mỗi lần những tên chóp bu Việt Cộng qua Hoa Kỳ, trước hoặc sau chuyến du hành, phải qua Bắc Kinh nhận chỉ thị hoặc bẩm báo nội dung các cuộc trao đổi giữa Việt Cộng và Hoa Kỳ. Mỗi khi Việt Cộng nhận một “ân huệ”, một “trao đổi” nào với Hoa Kỳ, Trung Cộng lại mè nheo, đòi hỏi một quyền lợi ít nhất gấp đôi những gì mà Việt Cộng đã “đạt thỏa hiệp với Hoa Kỳ”.

Với những chứng cớ ghi trên, thử hỏi Việt Cộng ngày trước và hôm nay có phải là người Việt Nam như chúng ta không? Hay chúng là một bọn đầy tớ của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản trước kia, gia nô của Trung Cộng hôm nay? Tiết lộ gần đây của Wikileaks cho thấy, từ năm 1979, Việt Cộng đã ký kết gia nhập vào quốc gia Trung Cộng với “ân huệ” tự trị!!! Ðiều này giải thích vì sao bài viết của cử nhân luật Lê Chí Quang với nhan đề “Cảnh Giác Bắc Triều” đã bị giam giữ tàn nhẫn cho đến nỗi bịnh tật suốt đời. Những sinh viên, học sinh phản đối Trung Cộng, những “kiến nghị về Bâu xít vì giúp Trung Cộng đưa quạn, dân qua Cao Nguyên Trung Phần, những “sáng kiến” cho thuê rừng, những ưu tiên “trúng thầu” những công trình lớn với ưu tiên đưa cả nhân công và máy móc từ Trung Cộng qua mà không cho nhân công Việt Nam có việc làm.

Về mặt ngoại giao thì Việt Cộng y như cái đuôi của Trung Cộng, thậm chí  trước đây, khi Việt Cộng đã chuẩn bị tất cả giai đoạn cho WTO, đã ký tắt trên văn bản với Hoa Kỳ, đã mang đi Tân Tây Lan để ký với Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton, nhưng Trung Cộng bắt buộc hoãn lại. Mãi cho đến khi Trung Cộng được vào WTO, chúng mới cho phép Việt Cộng gia nhập tổ chức nay!

Ðối với đồng bào Việt Nam trong nước, Việt Cộng đối xử ra sao không người Việt Nam nào ở trong nước không biết. Những ngày gần đây, công an liên tục đánh chết người, thưa gởi, kiện cáo rồi cũng đâu vào đấy.

Ðối với tài nguyên quốc gia, Việt Cộng phần thì bán xới cho ngoại quốc, phần thì cung phụng cho Việt Cộng, ngay cả gia cư của đồng bào, Việt Cộng cũng đuổi đi chỗ khác để bán đất, thử hỏi có tình nghĩa đồng bào trong lòng những tên đảng viên Việt Cộng hay không? NẾU CHÚNG TA QUAN NIỆM VIỆT CỘNG LÀ CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG HOẶC LÀ NGƯỜI VIỆT NAM mà chúng ta “đối thoại”, kiến nghị, mà tranh cãi, hòa hợp với chúng LÀ CHÚNG TA ÐÃ LẠC ÐỀ.

Đâu là đúng đề?

Hoa Kỳ trở lại Á Châu. Hoa Kỳ đương đầu với Trung Cộng, Hoa Kỳ giúp đỡ 10 nước Ðông Nam Á chống lại Trung Cộng, sát cánh với các nước này chận đứng sự bành trướng của Trung Cộng. Những hy vọng này còn được bảo kê vì chính quốc hội Hoa Kỳ cũng thúc đẩy Tổng Thống Obama đặt nặng vấn đề Trung Cộng. Vị Tổng Tư Lệnh Quân Ðội Hoa Kỳ đã hội họp với các nước Ðông Nam Á, ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc Phòng Robert Gate cũng đã qua Việt Nam. Tổng Thống Hoa Kỳ đã công du 4 nước Ấn Ðộ, Indonesia, Phi Luật Tân, Nhật Bản là những việc chứng tỏ Hoa Kỳ quan tâm và quyết chận đứng sự bành trướng của Trung Cộng. Gần đây, Bắc Hàn đã dám bắn mấy trăm quả đạn vào một hòn đảo có người ở của Nam Hàn. Sự phản ứng yếu ớt của Nam Hàn khiến cho Tổng Trưởng Quốc Phòng nước này lập tức từ chức, vì xét không làm tròn phận sự. Sau đó, Hoa Kỳ tập trận với Nam Hàn, Hoa Kỳ tập trận với Nhật Bản, trong khi Bắc Hàn luôn mồm “đe dọa”. Giữa lúc đó thì Wikileaks tiết lộ Trung Cộng sẵn sàng để Bắc Hàn bị Nam Hàn “thống nhất”. Thực là chuyện “gà đạp gai”, không bao giờ có thể có chuyện đó, ngoại trừ Nam Hàn đồng ý điều kiện thầm kín nào đó mà cái nghĩa chính xác là Trung Cộng mở rộng bờ cõi đến hết bán đảo Triều Tiên, nghĩa là “nhất quốc lưỡng thể” trước cả Ðài Loan!

Ðó là chuyện xa xôi, chuyện trước mắt là cả thế giới chính trị, quân sự, truyền thông đều đang chăm chú vào Nhật Bản, Nam, Bắc Hàn mà quên đi những bước chân âm thầm của Trung Cộng lấn dần phía Nam Trung Hoa, ăn ruổng Việt Nam, nắm vững Căm Bốt, bọc hậu Việt Nam để Việt Cộng không thể phản bội chúng.

Có thể Hoa Kỳ đã đi sai nước cờ, hay lạc đề. Nếu Trung Cộng ở vị thế Hoa Kỳ hiện nay, chúng không dại gì đưa quân tập trận với Nam Hàn, với Nhựt Bản. Chúng xúi dục, và có thể ép buộc Nam Hàn đương đầu một cách hung hản và Bắc Hàn. Nói cách khác là trả đũa gấp 10 lần những gì mà Bắc Hàn đã làm. Ðặt đàn anh của Bắc Hàn trước sự đã rồi, khi cả thế giới “rung rinh” vì nguy cơ chiến tranh, “đàn anh” của Nam Hàn mới làm bộ “thuyết phục” Nam Hàn. Nếu thực hiện điều đó, Hoa Kỳ có thế đứng “bàng quan”, chuyện của địa phương! Ai ra tay binh vực Bắc Hàn, người đó bị “nhân dân 2 nước Nhựt Bản và Nam Hàn lên án! Trung Cộng đã làm như vậy mỗi khi Bắc Hàn “khóc nhè”. Hoa Kỳ bị cái tật lớn là ưa làm chủ và đã thất bại tại Việt Nam khi dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt Ðệ Nhất Cộng Hòa, bất kể nhân đạo.

Giữa tình thế đó, Việt Nam chúng ta ngày càng đến gần vực thẳm bị sáp nhập vào Trung Cộng! Những gì sẽ xảy ra cho người Việt Nam khi những điều đó được Trung Cộng với sự phục vụ của Việt Cộng thực hiện? Muốn biêt, chúng ta nên nhớ lại, tìm hiểu những gì xảy ra cho Tây Tạng năm 1951. Dân tộc Việt Nam sau mấy ngàn năm lập quốc, có một văn hiến thuộc loại cổ kính, có một nền văn minh nhân bản, hòa bình mà quật cường, tại sao đến thế hệ chúng ta đành bó tay chịu để cho đám phản quốc Việt Cộng phá nát, giết sạch như vậy?

Như trên chúng tôi đã chứng minh Việt Cộng không phải là người Việt Nam nên sự tồn vong của Việt Nam quả thật không liên hệ gì đến chúng! Việt Cộng cũng là con người đã mất nhân tính, vì thế, đưa ra những luật lệ, hiến pháp, nghị quyết v.v… của chúng để chứng minh chúng ta “vô tội” hay chúng thiếu bổn phận sẽ không có kết quả. Về phương diện này, Việt Cộng có ngôn ngữ khác với ngôn ngữ Việt Nam và nhân loại!

Tất cả đều lạc đề. Muốn cứu dân tộc, muốn bảo về đất nước, chỉ còn cách lật đổ chế độ Cộng Sản. Ðừng bi quan mà nghĩ rằng Hoa Kỳ “đang o bế Việt Cộng” sẽ không chấp nhận bất cứ sự thay đổi chính thể nào. Liên Xô và Ðông Âu sụp đổ thế nào, Hoa Kỳ đã thấy: rất nhanh chóng. Cho dù có ai binh vực Việt Cộng, trách nhiệm chúng ta đối với tổ quốc buộc chúng ta không từ nan bổn phận. Cương quyết không lạc đề tức là phải lật đổ Cộng Sản càng sớm càng tốt.

LÊ VĂN ẤN.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

19 Responses to XIN ÐỪNG LẠC ÐỀ!

 1. Hùng nói:

  VC không phải con người mà VC đánh cho Pháp, Mỹ phải cuốn xéo khỏi VN, đánh cho lũ bán nước VNCH phải đầu hàng không điều kiện. Xin hỏi tác giả viết bài báo trên đây là con gì mà thua VC phải chạy trốn qua tận bên Mỹ vậy? Nếu VC không phải là con người thì tác giả bài viết trên cũng không phải con người,mà là một con gì đó còn ngu dốt hơn cả VC.

 2. nguyễn duy ân nói:

  Nhờ tài bán nước!

  Nam Quan! Hậu thế biết tìm đâu?
  Lấy lại từ Tây, lại nộp Tầu!
  Gương trước Hồ, Đồng dâng biển đảo
  Noi sau Phiêu, Mạnh hiến non cao
  Hoàng Sa! Đồng ký mực chưa ráo!
  Ải Bắc Mười-Anh mọp gối chầu
  Dại chợ khôn nhà! Nhất “Bác-Đảng”
  Nhờ tài bán nước giữ ngôi lâu!
  30/6/2001

  (Trích “Thời Đại Hồ Chí Minh Bán Nước”)

 3. magiclove nói:

  VC cộng không dáng bàng con chó, vì chó thì còn biết trung thành voi chủ nó. VC là một loài xúc vật dòi bọ rúc ria trong dống cức. Thằng Hùng là một thằng VC. Dât nước VN này sắp rơi vào tay giăc Tàu rôi mà lài còn có những kẽ khôn nạn như thằng này lên dây mở mồm la lối nưả.

 4. M67 nói:

  Xin can hai đàng Quốc Cộng, hãy vào Youtube.com Gỏ chử Đại họa mất nước.
  Hoặc gỏ chử Sự thật về Hồ Chí Minh.
  Để có một kết luận chính xác.

 5. thang hung nay chi la gioi bo them AN CAI XAC THUI CUA HO LANG BA DINH DE TON TAI DAY ?????

 6. thang hung nay chi la gioi bo them AN CAI XAC THUI CUA HO LANG BA DINH DE TON TAI DAY ?????

 7. Văn Quang nói:

  Hình như quý vị tác giả ruột và độc giả ruột của Tổ Quốc hầu hết sống ở hải ngoại hoặc rất ít có dịp về nước?
  Một mục tiêu của quý vị là bôi bẩn Hồ Chí Minh? Nếu quý vị sống trong nước thì sẽ thấy 60 hay 70% dân còn coi HCM như thần tượng. Chửi bới nhân vật này khiến 70% dân trong nước dị ứng với quý vị.
  Viết gì là quyền của quý vị, nhưng không khó để khảo sát số độc giả của mình. Chả lẽ quý vị “viết bất cần bạn đọc”?
  Vượt tường lửa vào đọc TQ một lần là quá đủ rồi.

  • Vân Phạm nói:

   Bạn Văn Quang à, tớ đang ở trong nước, là cựu đảng viên đảng CSVN đây. Tớ chả thấy HCM là thần tượng gì cả. Dân cũng thế, đa phần hiện nay, khi phải nhắc đến HCM thì người ta gọi là Minh Râu thôi.

  • MitGaru nói:

   Thưa ông Văn Quang,
   Ông coi HCM là thần tượng đó là quyền của ông, còn nói ra sự thật là quyền của chúng tôi! Cũng như đồng ý hay không là quyền của ông, nhưng ca dao thời hiện đại đang được truyền tụng thế nầy:
   Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông,
   Giờ thành Hòn Dái là công bác Hồ!

   Ông nghĩ thế nào?

  • Vỏ Pháo nói:

   Thưa ông Văn Quang,
   Bạn đọc trong nước muốn biết sự thật của bất cứ chuyện gì thì nên đọc Báo Tổ Quốc. Còn muốn coi Minh Râu là thần tượng để suốt đời làm tôi mọi cho đảng CSVN thì nên đọc báo Công An Nhân Dân, VietnamNet.
   Thế được chưa ông Văn Quang?

 8. Sự bạc nhược, cầu an

  Khi phải sống chung quá lâu với những điều bất công phi lý, với các xấu cái ác đang tràn lan, và biết rằng có kêu thì cũng chẳng thay đổi được gì, số đông người Việt dường như đã chọn cho mình một “phương châm” sống an toàn, đó là mặc kệ, mọi chuyện đã có nhà nước lo, họ chỉ lo kiếm sống, lo cho bản thân và gia đình. Và điều đó tạo ra một căn bệnh khác cũng phổ biến không kém: sự bạc nhược, cầu an. Đối với đám đông này, đừng nói với họ về sự thối nát của chế độ, về gánh nặng nợ nần đang đổ lên đầu các thề hệ sau do việc vay nợ nước ngoài, việc mất đất mất biển và cả nguy cơ mất nước trong tương lai, việc các nước khác người dân được có những quyền gì cũng như nhu cầu tự do dân chủ trong nhân dân… Họ sẽ lảng tránh, sợ hãi, không tin, và tiếc thay con số này vẫn còn khá lớn. Chưa kể những kẻ mà quyền lợi gắn chặt với chế độ này và vẫn cố sống cố chết bênh vực cho chế độ này là không tính đến. Đó là lý do vì sao một đảng cầm quyền có quá nhiều sai lầm và tội lớn đối với đất nước, với nhân dân trong suốt bao nhiêu năm qua như Đảng Cộng sản Việt Nam lại vẫn tiếp tục tồn tại. ( Nguồn Google )

 9. Nguyễn Anh Tuấn nói:

  Muốn chống TRUNG QUỐC hữu hiệu, muốn xây dựng quốc gia, phát triển dân tộc, trước tiên phải dẹp bỏ PHẢN QUỐC CSVN.

  Chỉ khi nào kẻ PHẢN QUỐC CSVN không còn, thì mới chấm dứt tình trạng nhượng bộ đất đai, mới có thể nói chuyện tập hợp tổng lực toàn dân, chống TRUNG QUỐC một cách hữu hiệu, như trước kia nhà Lý, nhà Trần đã làm.

 10. khanh nói:

  Nguyên nhân sâu xa là thực dân Pháp đã mang vào Việt Nam Công giáo và Chủ nghĩa CS. Hai lực lượng này quyết không đội trời chung sẽ làm cho Vn điêu đứng.
  Bây giờ chỉ trông chờ vào Mỹ hạ cho gục hẳn CS Tàu để VN ăn theo.( Obama nói:” Thế hệ cha anh chúng ta đã hạ gục chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa CS…”. Nhưng CS chưa gục hẳn, Obama biết điều đó và sẽ hạ cho gục nốt)

 11. phan hoi boi van quang THANG HO CHO MINH THI AI KHONG BIET HAN HAN LA TEN DAI DAM DAI AC GIET NGUOI VO KE NHAT LA DAN TOC VN MA BON CUOP CUA GIET NGUOI CSVN TON LEN LA DOI GIA DAN TOC CUYA ONG BA TO TIEN CHO DE CUIA BON CHUNG

 12. Nguyên nhân sâu xa là thực dân Pháp đã mang vào Việt Nam Công giáo và Chủ nghĩa CS. Hai lực lượng này quyết không đội trời chung sẽ làm cho Vn điêu đứng.
  – – – – –
  Cấn phải xem lại Lịch sử, con đường truyền giáo của các Tôn giáo tại Việt Nam.
  Các Giáo sĩ của các Tôn giáo, trên đường truyền giáo lắm nhiêu khê. Đôi khi phải ” Tử vì Đạo. ”
  Chẳng lẽ các Tăng sĩ từ Ấn Độ theo bạo chúa Tần Thủy Hoàng và hậu duệ, mang Giáo lý Đức Phật Thích Ca, vào Việt Nam bắt buộc dân ta phải theo ?
  Hoặc Giáo sĩ Hồi giáo, theo vó ngựa và lưởi gươm, của Hậu duệ nhà Tiên tri Mohamed, truyền bá Giáo lý Hồi giáo, xuống vùng Đông Nam Á và lan sang VN ?
  Tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, ít ai muốn tranh luận. Các nhà chính trị khôn ngoan trên Thế giới, kể cả Cộng Sản luôn tránh né.
  Ông tổ CS Karl Marx nói : ” Tôn giáo là thuốc phiệ ru ngủ con người. ”
  Cộng Sản Quốc tế nói chung, và đảng Việt Cộng nói riêng. Đối đầu với Tôn giáo là điều đương nhiên. Có diều là Tôn giáo nào không có tổ chức chặt chẻ, thì dể bị CS xâm nhập. Khi đã đạt được mục đích, CS sẳn sàng quay 180 độ áp đảo ngay.
  Đừng quên đảng VC là người lính CS tiên phuông, trong hệ thống Chủ nghĩa CS toàn cầu.

 13. Vũ Thế Phan nói:

  Bác Hồ là bậc vĩ nhân
  Cho nên sống mãi trong quần chúng ta !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s