“QUÂN ÐỘI NHÂN DÂN”

Những biến cố chính trị dồn dập xảy ra tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, và còn hứa hẹn sẽ xảy ra nhiều hơn nữa, ít nhất là từ đây cho đến ngày Việt Cộng kết thúc Ðại Hội Ðảng lần thứ 11 vào đầu năm 2011. Ðáng chú ý nhất là vụ Quốc Hội đòi chất vấn chính phủ về vụ Vinashin, vụ 3 ngàn trí thức cùng ký tên trong bản Kiến nghị về vấn đề “bâu xít”, trong đó có 7 tướng lãnh VC, vụ 15 nhà trí thức bác bỏ Cương Lĩnh của Ðảng, vụ luật sư Cù Huy Hà Vũ bị  bắt vì tội “mua dâm” v.v… Phải chăng, những sự kiện này chỉ là những hỏa mù mà mỗi kỳ “Ðại Hội Ðảng”, Việt Cộng lại bày ra để “xả xú bắp” dân chúng, hay đã đến lúc Việt Cộng thực sự phải đương đầu với những khó khăn dồn dập, thế nào cũng ảnh hưởng đến vấn đề nhân sự, phương hướng chính trị của Việt Cộng trong những ngày sắp tới?

Ngoài những “sự cố” nói trên, Việt Cộng hiện đang phải đối đầu thực sự với các “thế lực thù địch” có thực, như vụ lạm phát, vụ nợ nần, vụ hiếp dâm nữ sinh của các quan chức tỉnh Bắc Giang rồi cho vào “dạng” mãi dâm, vụ dân oan, vụ nghiệp đoàn v.v…Thêm vào đó, sự kiện các tôn giáo đang bị đàn áp cũng đã được phổ biến trong dân chúng. Nhưng quan trọng nhất là vụ Việt Cộng đang làm đầy tớ, tiếp tay cho Cộng Sản Tàu sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Cộng. Chính vụ này là xúc tác mạnh mẽ cho một cuộc nổi dậy chống lại chế độ Cộng Sản. Ðiều Việt Cộng lo sợ nhất là “Quân Ðội Nhân Dân” trở về  với nhân dân thực sự để, hoặc bất can thiệp khi dân chúng nổi lên lật đổ chế độ Cộng Sản, hoặc tích cực hơn, lãnh đạo hay tham gia vào vụ lật đổ Việt gian Cộng Sản.

Ngoài 7 vị tướng lãnh Việt Cộng về hưu đã ký tên trong “kiến nghị Bâu Xít” với mấy ngàn trí thức trong nước, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân đội Việt Cộng vừa bị ám sát mà Việt Cộng loan báo cái chết của ông ta do “căn bệnh hiểm nghèo”, cho phép chúng ta có nhận định, Quân đội Cộng Sản ngày càng ý thức trách nhiệm của họ, ngày càng nhận ra bộ mặt thật của Việt Cộng, ý thức của người Việt Nam trước nguy cơ mất nước về tay Tàu Cộng với sự hợp tác của Việt Cộng, do đó, Việt Cộng lo sợ thực sự quân đội mà họ đặt tin tưởng sẽ bảo vệ Ðảng như lời tên tội đồ Hồ Chí Minh “lệnh” cho Bộ Ðội là “Trung với Ðảng”.

Ngày 27.11.2010 vừa qua, trên link:

tuyengiao.vn/tutuong/lyluanthuctientutuong, Việt Cộng đã cho đăng một bài với nhan đề “Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của  các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay”. Tác giả là Trung tá,ThS Phạm Tuấn Quang, Khoa Công tác Ðảng, Công tác chính trị trường Sĩ Quan Chính Trị! Có tin bài viết chỉ xuất hiện 4 giờ là bị tháo gỡ. Nhưng rồi lại thấy xuất hiện trở lại. Phải chăng, có sự bất đồng ý kiến của lãnh đạo Cộng Sản vì bài viết này?

Sỡ dĩ chúng tôi muốn tìm hiểu nội dung bài viết này vì nó biểu lộ sự lo sợ của Việt Cộng sẽ bị chính bộ đội của chúng lật đổ hay không can thiệp khi có cuộc cách mạng lật đổ Việt Cộng. Chính tựa đề bài viết đã tiết lộ 2 điều, một là “âm mưu phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù nghịch là có thật, hai là Việt Cộng đã phải tăng cường sự kềm kẹp quân đội để đề phòng có sự nổi dậy từ Quân Ðội Nhân Dân của chúng, dù Việt Cộng cũng nhận biết rằng, càng kềm kẹp thì càng mau chóng bị “lỏng lẻo”, nắm càng chắc thì càng không chặt!

Tướng lãnh quân đội Việt Cộng có hàng ngàn nếu không nói là hàng vạn, tại sao lại để một sĩ quan cấp tá viết một chủ đề sinh tử của Ðảng như vậy? Tại sao bài viết vừa mới đưa lên “chưa ráo mực” đã phải tháo gỡ, rồi lại để trở lại? Chẳng qua, Việt Cộng đã thấy phải chữa cháy trước khi lửa bùng lên, nhưng than ôi! “Càng chữa càng cháy” nên thà đừng chữa còn hơn.

Bài viết khẳng định “Không có quân đội nào đứng ngoài chính trị. Do đó, quân đội nhất thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp và mang bản chất giai cấp đã tổ chức ra nó”.  Tiếp theo, tác giả thú nhận “chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ và các thế lực thù địch đã tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” tấn công trên nhiều lãnh vực, vào nhiều lực lượng, trong đó có quân đội được xác định là đối tượng trọng điểm. Thực tế, chúng đã  thực hiện thành công âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” các nước XHCN ở Ðông Âu và Liên Xô vào những năm đầu thập kỷ XX, góp phần làm sụp đổ chế độ XHCN ở các nước này”.

Trong lãnh thổ Liên Xô và các nước Ðông Âu đầu thập kỷ XX (đúng ra là cuối thập kỷ 20 – đầu năm 1991), không có bóng dáng của “đế quốc Mỹ” và tất nhiên, Liên Xô và Ðông Âu là đàn anh, nếu không nói là cha chú của Việt Cộng, chắc chắn Ðảng của họ không thể không “giữ vững và tăng cường lãnh đạo” nhưng rốt cuộc, quân đội các nước này vẫn “đứng ngoài cuộc lật đổ chế độ Cộng Sản”, không phải tại một nước mà hầu hết. Ngày nay, Việt Cộng đã rước đế quốc Mỹ và các nước “thù địch” khác vào Việt Nam, đã nhận viện trợ vũ khí và tiền bạc của đế quốc Mỹ, đã buôn bán với đế quốc Mỹ, đã cho con cháu qua Mỹ “làm con tin” đã chuyển tiền bạc  kiếm được do tham nhũng qua Hoa Kỳ và những hành vi nịnh bợ khác, làm sao mà quân đội Việt Cộng tránh khỏi bị “phi chính trị hóa” của chiến lược “diễn biến hòa bình”? Bộ Chính Trị đã biết bài viết này đập lên đầu Việt Cộng nên đã cho nó chết đi rồi sống lại!

Sự xác định sau đây của tác giả Phạm Tuấn Quang sẽ làm cho tất cả các cấp trong quân đội VC, từ binh nhì cho đến đại tướng bất mãn và phản đối, vì họ bị gán ghép là công cụ (chữ của tác giả) để đảng dùng mà giữ an toàn cho Ðảng, cho đảng viên mặc sức vơ vét tài sản của dân chúng. “Quân Ðội bao giờ cũng là quân đội của một giai cấp, một nhà nước nhất định, do một giai cấp, một nhà nước tổ chức ra, nuôi dưỡng và sử dụng nó vào mục đích chính trị. Quân Ðội là công cụ thực hiện mục tiêu, ý đồ chính trị của một giai cấp, của một nhà nước… Vì vậy, quân đội của giai cấp vô sản thì phải do chính Ðảng của giai cấp vô sản lãnh đạo”. Trong một đoạn khác, tác giả bài viết khẳng định “Ngày 22.12.1944 Ðảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Ðội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân”, tiền thân của QÐNDVN ngày nay”. Ý tác giả đã rõ, Ðảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh đã thành lập Quân Ðội VC hiện nay thì nhất định quân đội này phải phục vụ Ðảng Việt Cộng. Ðây chính là  cái tai hại nghiêm trọng của bài viết đối với các cấp trong bộ đội VC, nó vạch cho binh sĩ bộ đội thấy rõ Hồ Chí Minh và Ðảng Cộng Sản đã đánh lừa dân chúng. Thứ nhất, với cái tên: “Quân Ðội Nhân Dân” nghĩa là quân đội của dân chúng chứ không phải là quân đội của đảng Cộng Sản. Thứ hai, Quân Ðội đó gồm tất cả những thanh niên yêu nước, muốn đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập chứ không phải để phục vụ đảng Cộng Sản. Nếu phục vụ Ðảng Cộng Sản Việt Nam mà Việt Nam ở trong hệ thống Quốc Tế Cộng Sản thì mục đích thành lập Quân đội của Hồ Chí Minh và thuộc hạ là để làm tay sai cho quốc tế Cộng Sản, phản bội dân tộc Việt Nam. Bằng chứng là bây giờ, dù Cộng Sản quốc tế đã tan rã, VC vẫn phục vụ Trung Cộng như là phục vụ một ông chủ vô sản chuyên chính. Như vậy, Hồ Chí Minh cũng như những tên VC hiện nay là tay sai của Trung Cộng, với bằng chứng rõ ràng! Những tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ trong “Quân Ðội nhân Dân” phải biết họ đang hợp lực cùng Việt gian Cộng Sản để dâng đất nước cho Tàu Cộng. Liệu những ai trong hàng ngũ Bộ Ðội VC có thể chấp nhận làm tay sai cho Trung Cộng như Việt Cộng đã và đang làm hay không? Chắc chắn là không! Tác giả Phạm Tuấn Quang đã mù quáng khi cho rằng Hồ Chí Minh và Ðảng Cộng Sản lập ra Bộ Ðội thì Bộ đội phải phục vụ Ðảng và Hồ Chí Minh mà giúp một tay đắc lực để VC dâng đất nước cho Tàu Cộng.

Nếu cho rằng Trung tá, ThS. Phạm Tuấn Quang là kẻ đui mù hay cuồng tín với VC thì những điều trên đã chứng minh rất rõ ràng. Tuy nhiên, ông ta đã xưng là Quân đội không thể nào phi chính trị, và ông đã “chính trị” theo kiểu mượn đao Việt Cộng, giết Việt Cộng khi ông ta viết “Với quan điểm hết sức sai trái, phản động và phản khoa học, chúng (Ðế quốc Mỹ và các nước thù nghịch) cố chứng minh, quân đội là một hiện tượng vĩnh viễn, “trung lập về chính trị”, “phi giai cấp”, “ngoài giai cấp có nhiệm vụ thực hiện những chức năng “cộng đồng quốc gia”, phục vụ lợi ích toàn dân, hay quân đội là một tổ chức “nhân dân” đặc biệt “đứng ngoài chính trị”. Ô hay! Thế 2 chữ “Nhân Dân” trong 4 chữ “QUÂN ÐỘI NHÂN DÂN có phải do Hồ Chí Minh đặt ra không? Nói cách khác Trung tá Phạm Tuấn Quang đã chửi vào mặt Hồ Chí Minh và đảng Việt gian Cộng Sản!

Lý thú nhất là đoạn “đặc sản Phạm Tuấn Quang” sau đây: “… quân đội của giai cấp tư sản do giai cấp tư sản tổ chức và lãnh đạo, là quân đội mang bản chất tư hữu, bóc lột, quân đội đó nhằm bảo vệ quyền lợi cho thiểu số giai cấp  bóc lột của giai cấp tư sản, chủ nghĩa tư bản; đó là thứ quân đội đánh thuê cho giai cấp tư sản; là quân đội xâm lược, một đội quân chống khủng bố trá hình. Với bản chất hiếu chiến, xâm lược chúng không từ một thủ đoạn nham hiểm, thâm độc nào nhằm lật đổ các nước không tuân theo sự chỉ huy của chúng”. Nếu 15 “bác” trong Bộ Chính Trị VC mà đọc đoạn này, chắc phải đỏ mặt và chỉ vào Phạm Tuấn Quang và mắng: “Lày! đồng chí chửi cha chúng tôi phải không?” Ðúng vậy, Phạm Tuấn Quang đã chửi “các bác” trong Bộ Chính Tri Việt Cộng một cách nặng nề!

Thực chất bài viết  của Trung tá Việt Cộng Phạm Tuấn Quang là một bản cáo trạng hùng hồn, kết tội phản quốc của Hồ chí Minh và đảng Cộng Sản không hơn không kém. Những gì mà Phạm Tuấn Quang gọi là chứng minh, khẳng định, kiên quyết đều là những nhát búa nện xuống đầu Ðảng Việt Gian Cộng Sản. “Ðảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo   QÐNDVN là một tất yếu khách quan và chỉ có sự lãnh đạo của Ðảng, quân đội ta mới mang bản chất giai cấp công nhân, trung thành với Ðảng, với Tổ quốc, với nhân dân”. Hầu hết, nếu không nói là tất cả đảng viên Cộng Sản ngày nay, kể cả Trung tá Phạm Tuấn Quang đều phản bội nhân dân. Gần một triệu rưỡi gia đình dân oan phải khiếu kiện, và họ là nhân dân, vậy Ðảng Việt Gian Cộng Sản hôm nay đã phản bội nhân dân, tại sao Phạm Tuấn Quang còn cho rằng Quân Ðội mang bản chất nhân dân v ô s ản? Các đảng viên, nhất là từ cấp tỉnh trở lên đều là tư bản đỏ, làm sao mà gọi chúng là vô sản? Trung thành với Tổ Quốc mà dâng đất, dâng biển của cha ông cho Trung Cộng, như vậy là trung thành với Tổ Quốc hay sao? Bóc lột nhân dân tập xương tủy, như vậy mà gọi là trung thành với nhân dân hay sao? Thực là mỉa mai khi cho rằng trung thành với Ðảng cũng là trung thành với nhân dân, trong khi trước mắt toàn dân, Ðảng Việt Gian Cộng Sản của Phạm Tuấn Quang là hung thần của nhân dân. Quên đội mũ an toàn lúc lái xe là bị công an nhân dân của Ðảng đánh đến chết, Ðảng viên toa rập với kẻ xấu bán trẻ em ra nước ngoài phục vụ tình dục, chính cán bộ cao cấp của Ðảng hiếp dâm nữ sinh vị thành niên rồi gán tội cho họ là mãi dâm, chính tòa án đã xử 2 nữ sinh bị cán bộ của Ðảng hiếp là oan ức mà vẫn bị giam giữ không có ngày ra. Còn nhiều cảnh khốn nạn do Ðảng Việt Cộng gây ra cho nhân dân, thế mà Phạm Tuấn Quang vẫn cứ cho rằng trung thành với Ðảng là trung thành với nhân dân! Có đui thì cũng phải dùng lỗ tai để nghe, có điếc thì cũng dùng tay chân mà sờ mó, vì những việc đó xảy ra hằng ngày và đều khắp trên đất nước, làm sao không nghe biết được?

Những ai đã sống dưới sự cai trị của Việt Cộng đều có một kinh nghiệm, tuy Việt Cộng bưng bít tất cả tin tức, ngay cả những việc xảy ra ở xã này, xã kế cận cũng không được “thông tin”, nhưng nhờ những gì Việt Cộng tuyên truyền, nhồi sọ mà người dân hiểu ngược lại. Ví dụ, việc Vatican phong thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam, Việt Cộng bưng bít rất kỹ, thế nhưng khi chúng buộc các chức sắc Công Giáo “phản đối việc phong thánh” là chúng đã thông tin cho toàn dân Việt Nam biết có sự phong thánh. Ví dụ vừa qua, tất cả báo chí của Việt Cộng đã nhất loạt phản đối cuốn phim “Mặt thật Hồ Chí Minh” nhờ đó mà “nhân dân’ chỉ cần đọc báo nhà nước là biết rõ bộ mặt thật của Hồ Chí Minh. Gậy ông lại đập lưng ông. Phạm Tuấn Quang đã dùng gậy Việt Cộng đập vào lưng Việt Cộng! Ðảng đã “sáng suốt” nhận ra trận đòn vĩ đại này nên đã tháo gỡ bài viết xuống sau 4 giờ hiện diện! Nhưng đã quá muộn, không chạy kịp với thông tin hiện đại. Bài viết còn dài, nhưng phần sau, tác giả chỉ thúc đẩy Ðảng Việt Gian Cộng Sản tăng cường kềm kẹp tất cả các thành phần trong Quân Ðội Nhân Dân. Nhưng hiện tượng một tướng lãnh Tham Mưu Trưởng Quân Ðội mới 59 tuổi chết bất đắc kỳ tử với “bệnh hiểm nghèo” đã là một lời tố cáo rằng Quân Ðội Nhân Dân nay đang thực hiện vai trò của Quân Ðội Nhân Dân là đập tan những thế lực thù địch dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng. Vì làm sao mà Ðảng van nài đế quốc Mỹ bảo vệ, viện trợ huấn luyện v.v… cho Quân Ðội Nhân Dân mà Quân Ðội Nhân Dân lại chống lực lượng thù nghịch mà đứng đầu là đế quốc Mỹ? Thế thì chẳng khác nào Quân Ðội Nhân Dân chống lại Ðảng? Mâu thuẫn quá nhỉ?

Gần đến ngày Ðại Hội Ðảng lần thứ 11, những phe phái trong Ðảng đấu đá nhau chí chóe, những tay sai Việt Cộng ở hải ngoại thi nhau tung hỏa mù để che lấp những màn đấu đá, những vụ tố cáo nhau trên các diễn đàn, ví dụ những bài báo nêu lên những “túi khôn của dân tộc…” hoặc “15 bác trong Bộ Chính Trị líu lưỡi vì những câu hỏi của một bé gái 16 tuổi”… Những ai hiểu bản chất Cọng Sản sẽ thấy 15 bác trong Bộ Chính Trị không líu lưỡi chút nào, vì chúng không phục vụ đồng bào. Xin hiểu như vậy. Hay màn hài kịch Ðại Biểu Nhân Dân trong quốc hội “chất vấn chính phủ vụ Vinashin v.v… và v.v… Tuy nhiên, như đã nói trên, những “thông tin” này tuy có mục đích tung hỏa mù, nhưng cũng cho chúng ta biết những tai họa đang dồn dập đổ xuống trên đầu Việt Cộng.

Ðặc biệt, qua bài viết của Trung tá VC Phạm Tuấn Quang, chúng ta mới thấy thực sự, đảng Cộng Sản Việt Nam đang lo sợ sự “phi chính trị” của Quân Ðội hoặc sự tham gia lật đổ chế độ của Quân Ðội Việt Cộng. Một khi Việt Cộng đã cho thuộc hạ viết lên bài báo “lợi bất cập hại” này, chứng tỏ một sự thật hiển nhiên: Quân Ðội Nhân Dân của Việt Cộng đã bắt đầu ý thức được trách nhiệm của Quân Ðội phải là gì trước tình hình nguy cấp của Ðất nước.

Ðồng bào trong và ngoài nước, hơn lúc nào hết phải vượt qua sự sợ hãi, tập hợp lại để tạo sức mạnh đối kháng với Việt Cộng, tạo cơ hội để bộ đội Việt Cộng thức tỉnh, nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ tổ quốc và dân tộc trước hiểm họa thôn tính của Trung Cộng.

LÊ VĂN ẤN

Advertisements
Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to “QUÂN ÐỘI NHÂN DÂN”

 1. Ðiều Việt Cộng lo sợ nhất là “Quân Ðội Nhân Dân” trở về với nhân dân thực sự để, hoặc bất can thiệp khi dân chúng nổi lên lật đổ chế độ Cộng Sản, hoặc tích cực hơn, lãnh đạo hay tham gia vào vụ lật đổ Việt gian Cộng Sản.
  – – – – –
  Không bao giờ có việc Đảo chánh xãy ra trong chế độ cộng Sản. Đảng Việt Cộng với khẩu hiệu : ” Đổi mới hay là chết ? ” Đã phá bỏ quy luật ” Chuyên chính vô sản. ”
  Đảng VC đã cho phép Quân đội được quyền tự do kinh doanh. Để sau này có những biến động về chính trị, theo xu hướng toàn cầu. Đảng viên VC đã có bãi đáp, để hạ cánh an toàn.
  Tất cả các hoạt động kinh doanh : Nhà hàng, Khách sạn, Hàng không, Bưu chính, Viễn thông, Ngân hàng, Siêu thị. v . v .. . .
  Tất cả đều do gia đình đảng viên nắm giử, quyền lợi được chia chác đồng đều, thì có tên đảng viên VC nào dại dột, để tự chuốc họa vào thân ?
  Vả lại, con vi khuẩn Trung Cộng, đã nằm trong máu đảng VC từ khuya, tên nào hó hé, ọ ẹ, là bị ” Thịt ” ngay.
  ” Thịt ? ” Nhẹ thì bị quay phim, chụp ảnh, cảnh lót tay, phong bì, gái gung. Nặng thì bị gài độ, tai nạn giao thông, đường bộ, hàng không ( Rớt Trực thăng. ) Ám sát, Thuốc độc, gài chất nổ dưới lườn xe ô tô hoặc trong nhà. ( Sở trường của đảng VC. )
  Bi quan ? Không ! Với tình hình thời sự ngày nay, đàn anh phương Bắc, của đảng VC, đang ngồi trên lửa, một cách gián tiếp, là động lực, khơi ngòi nổ chiến tranh, xuất phát từ bán đảo Triều tiên.
  Hướng Đông Bắc có Hạm đội Nhật, phối hợp với hạm đội Hoa Kỳ, hướng Tây Bắc, các nước bị TC cưởng chiếm sáp nhập, Mông, Mản, Tạng, Hồi, rục rịch bạo động ly khai.
  Hướng Tây, Ấn Độ đã có mối thâm thù với TC từ lâu, kể từ khi có chiến tranh biên giới, Ấn Độ đã bị mất một số đất, dọc theo hành lang biên giới với TC.
  Hướng Đông Nam khối Asean đang liên kết, chỉ chờ một phát pháo lệnh, là tất cả đồng loạt ” Đánh Hội đồng. ” anh Chệt đỏ ngay.
  Đừng quên có sự yểm trợ ngầm của Nga với Mỹ, vì Nga không muốn có anh hàng xóm da vàng, nổi lên làm đàn anh khu vực.
  Nếu anh Chệt Đỏ bị đánh te tua, xé ra làm nhiều mảnh, thì thằng oắt con VC, sẽ tự động sụp đổ ngay. Hãy chờ xem.

 2. Nguyễn Anh Tuấn nói:

  Quân Đội Nhân Dân là một bọn anh hùng rơm, khôn nhà dại chợ, ác với dân, hèn với giăc.

  Khi cần bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc, chủ quyền của Dân Tộc, thì nhân dân đi trước, nhà nước theo sau.

  Những khi cần cướp đất, cướp ruộng của dân, làm giàu qua những hoạt động phi pháp núp dưới bình phong của quân đội, thì QĐND là đội quân số một.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s