THƯA CHUYỆN VỚI ÔNG TS HỒNG LĨNH

Kính ông TS Hồng Lĩnh,

Thưa ông,

Như trong phần dẫn nhập bài viết “Chiến dịch kềm chế sự tác hại của đảng Việt Tân không còn lừa dối được ai” chúng tôi đã có “phân trần  trước công luận” là chúng tôi sẽ không đôi co với các vị dùng các nickname để “phản hồi” một cách bá láp trên trang điện báo “Báo Tổ Quốc”.

Sau khi bài viết “Trò Chơi Chính Trị” của bà Tuệ Vân được nhiều diễn đàn điện tử đăng tải, chúng tôi, vì xét thấy có cùng quan điểm với bài viết của bà Tuệ Vân, nên đã phổ biến 2 bài viết vạch trần những việc làm có lợi cho Việt Cộng của đảng Việt Tân từ thời Mặt Trận (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay). Quan niệm của chúng tôi là nhiều người cùng lên tiếng thì những kẻ làm sai phải chùn bước, không dám tiếp tục làm những chuyện gây tác hại cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Những bài viết của chúng tôi thường được viết dưới dạng phiếm luận hoặc chính luận. Một số bài viết về Việt Tân được phổ biến trên Báo Tổ Quốc trong thời gian vừa qua được trích từ quyển NGUYỄN THIẾU NHẪN TUYỂN TẬP mà chúng tôi vừa phát hành trong tháng 1 năm 2010.

Chúng tôi rất ngạc nhiên khi đọc trong phần “phản hồi” của ông, bài phiếm luận về đảng Việt Tân của chúng tôi, ông lại ghép bài viết của chúng tôi vào loại phê bình và ngay phần góp ý ông đã vội kết luận là “LÃO MÓC NHÃM NHÍ”.

Ngay cái tựa của bài “phản hồi” là đã SAI. Sai về chính tả.

Thưa ông TS Hồng Lĩnh, trong tự điển Việt ngữ không có chữ “NHẢM” DẤU NGÃ! Viết tới đây tôi rất phân vân không biết hai chữ viết “TS” viết tắt trước hai chữ Hồng Lĩnh có nghĩa gì: Tiến Sĩ? Trung Sĩ? Thông thường thì chắc phải là Tiến Sĩ, chứ đâu có ai đem cái chức Trung Sĩ quèn ra khoe mà làm gì, phải không? Như vậy, hai chữ TS trước hai chữ Hồng Lĩnh phải là hai chữ “Tiến Sĩ”, nhưng chắc phải là bằng cấp Tiến Sĩ của Mỹ nên hình như trong cái gọi là “phản hồi” 5 điểm của ông, theo tôi, câu cú nó chẳng ra làm sao cả. Do đó, thư trả lời về bài “phản hồi” của ông TS, chúng tôi chỉ xin đề cập đến một vài phần trong nội dung của 5 điểm mà ông TS đã “dạy dỗ” chúng tôi.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin ghi lại nguyên văn bài “phản hồi” của ông TS Hồng Lĩnh:

“LÃO MÓC NHÃM NHÍ

1.Phê bình là một nghệ thuật rất khó khăn. Hơn nữa nếu đó là loại phê bình một đảng chính trị trong thời kỳ mới thành lập và phải đấu tranh trong hoàn cảnh khó khăn từ quốc nội tới hải ngoại. Những khó khăn nầy không những liên quan tới tổ chức, phản gián, chống các đòn của địch thủ với trăm phương ngàn kế.

2.Khi phê bình một đảng phải nắm vững một số vấn đề: Vấn đề tổ chức của đảng, vấn đề lý thuyết đấu tranh, vấn đề chiến lược và sau cùng là các chiến thuật giai đoạn mà đảng ấy đã dùng trong các giai đoạn.

3. Xét ra ông LãoMốc không nắm vững các vấn đề ấy. Nên bình luận và phê bình tứ tung xem ra là vô hướng trong phê bình. Tuy tinh thần không có thiện cảm với VT.

4.Chiến thuật là một lựa chọn, vì lựa chọn nên tất cả lựa chọn sẽ không có cái nào đúng hết, từ đó chỉ còn cách chọn cho một chiến thuật ít tác hại hơn, vấn đề là đó. Ông Lão Móc nắm một số vấn đề sai lầm về chiến thuật của các giai đoạn và xem đó là sai lầm chiến lược. Rồi dẫn các sai lầm “chiến lược” vào phạm trù luận lý để kết án. Nhưng ông Lão Móc đã quên rằng ông không có quyền  lầm lẫn như vậy trong biện luận hay phê bình.

5.Khuyên Lão Móc nắm vững thế nào là chiến thuật và thế nào là chiến lược cũng như phải tự đặt mình vào da thịt của VT và các giai đoạn phải hành động. Khi chưa có yếu tố nầy không nên phê bình.Vì chưa biết phê bình là cái gì cả. Sự kiện nêu một số sai lầm chiến thuật và đem ra kết luận dùng vào chiến lược là cái gì thế?

Đáng lẽ Diễn đàn không nên cho bài nầy ra đây. Nhưng có lẽ đó là tiếng nói, tuy tiếng nói sai lầm, nhưng vì tôn trọng khác ý hay tự do ngôn luận, nên mới ra đây. Vấn đề là thế.”

Thưa ông TS Hồng Lĩnh,

Phải thành thực mà nói, đọc xong cái “phản hồi” 5 điểm của ông về bài viết của tôi, tôi không hiểu là ông muốn nói cái gì. Vì bài viết của tôi không phải là một bài phê bình nên xin được bỏ qua những lời “giảng dạy” của ông về chuyện phê bình, bình luận, biện luận…này nọ về đảng Việt Tân.

Do đó; tôi chỉ xin thưa lại với ông TS Hồng Lĩnh về hai chữ “chiến thuật”, “chiến lược” mà ông đã giảng giải trong bài “phản hồi” 5 điểm của ông.

Theo sự hiểu biết của tôi thì:

-Chiến thuật có nghĩa nói về thuật chiến tranh, cách hành quân//Mưu mô, thủ đoạn để đoạt kết quả theo chiến lược vạch sẵn.

-Chiến lược là phương lược tổng quát để điều động một trận đánh, nhắm vào một mục tiêu nhất định. Nghĩa rộng hơn là cách tổ chức có mựu lược để đoạt kết quả tốt trong một việc làm nào đó. 

Theo ông TS Hồng Lĩnh thì:

“Chiến thuật là một lựa chọn, vì lựa chọn nên tất cả lựa chọn sẽ không có cái nào đúng hết, từ đó chỉ còn cách chọn cho một chiến thuật ít tác hại hơn, vấn đề là đó.”

Trời đất! Ông TS học cao, hiểu rộng nên lý luận cao xa quá nên thực lòng cái đầu óc TS (Trung Sĩ) của tôi không hiểu nỗi. “Lựa chọn sẽ không có cái nào đúng hết” là thế nào? Thực lòng mà nói chưa bao giờ tôi nghe: “CHIẾN THUẬT LÀ MỘT LỰA CHỌN”. Xin ông TS cho biết sách vở nào nói về chuyện này để tôi tìm đọc để mở mang cái đầu óc chim sâu, chim sẻ của tôi.

Ông TS lại còn chơi ác bằng cách đẩy lý luận đi xa hơn:

“Ông Lão Móc nắm một số vấn đề sai lầm về chiến thuật của các giai đoạn và xem đó là sai lầm chiến lược. Rồi dẫn các sai lầm “chiến lược” vào phạm trù luân lý để kết án. Nhưng ông Lão Móc đã quên rằng ông không có quyền lầm lẫn như vậy trong biện luận hay phê bình.”

Trời đất! Ông TS nói oan cho tôi. Tôi thấy các cán bộ lãnh đạo đảng VT làm bậy có hại cho cộng đồng, có lợi cho VC tôi lên tiếng, chứ tôi có biết cái đảng này nó “sai lầm chiến thuật, sai lầm chiến lược” gì đâu mà “dẫn các sai lầm chiến lược” vào phạm trù luận lý để kết án”.

Trung Sĩ (TS) Lão Móc xin xá ông TS Hồng Lĩnh hai xá mà thưa rằng: Xin ông TS cho tôi gửi trả lại ông TS lời khuyên thứ 5: 

“Khuyên Lão Móc nắm vững thế nào là chiến thuật và thế nào là chiến lược cũng như phải tự đặt mình vào da thịt của Việt Tân vào các giai đoạn phải hành động. Khi chưa có các yếu tố này. Không nên phê bình…”

Bố tôi cũng không “tự đặt mình vào da thịt của Việt Tân” được.

Quan niệm của chúng tôi là làm được cái gì thì làm trong khả năng của mình. Vì chỉ là Trung Sĩ (TS) nên chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của TS. Cám ơn ông TS Hồng Lĩnh về “phản hồi” 5 điểm của ông, nhưng vì ý kiến của ông TS cao xa quá nên chúng tôi không lĩnh hội được. Nhờ ông TS nên tôi mới biết muốn phê bình một đảng phái phải “tự đặt mình vào da thịt của đảng phái đó!”

Kiểu này thì chết ngộ dồi! Vài bữa mấy cái đảng phái xôi thịt nó họp nhau đẩy mạnh nghị quyết 36 để hợp đồng tác chiến để chia chác bàn tiệc xương máu của 87 triệu dân trong nước và 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại mà ông TS Hồng Lĩnh LẠI CẤM TS Lão Móc không được phê bình, bình luận thì chỉ còn có nước về nhà đuổi gà cho bà Móc là cái chắc!

Dù sao cũng xin cám ơn ông TS Hồng Lĩnh, nhờ ông TS mà tôi mới biết là tôi có khả năng “dẫn các sai lầm “chiến lược” của đảng Việt Tân vào phạm trù luân lý để kết án đảng này!

Nhờ có “phản hồi” 5 điểm của TS Hồng Lĩnh, Lão Móc mới biết là mình đã dùngphạm trù luân lý để kết án đảng VT”. Thì ra trình độ triết học của Lão Móc cũng “ngang tầm” với “triết gia” Nguyễn Hữu Liêm! Đã thiệt là đã!

LÃO MÓC

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to THƯA CHUYỆN VỚI ÔNG TS HỒNG LĨNH

 1. Đồng bào Văn lang nói:

  MONG CÁC NGƯỜI ĐÃ NHẬN LÀ DÂN CHỦ THÌ ĐỪNG PHÁ NHAU MÀ ĐÃ LÀ ĐỒNG BÀO VIỆT THÌ MÕI NGƯỜI MỘT VIỆC GIÚP CHO NƯÓC VIỆT CÓ TỰ DO ĐỂ MÀ XÂY DỰNG NƯỚC HÙNG CƯỜNG .CÒN LŨ ĂN CƠM THỪA CANH CẶN CỦA CHẾ ĐỘ VÔ LUÂN NÀY ĐỂ CHỌC NGOAÝ Ư ,HÃY TU NHÂN TÍCH ĐỨC ĐI CHO CON CHÁU NHỜ ;ĐÙNG LÀ ĐIỀU THẤT ĐỨC NỮA***

 2. Tran Quang nói:

  Dear Bao to quoc ,

  Toi khg hieu tai sao nhieu nguoi cu noi Dang Viet Tan
  la VC . Trong khi ho toan la nguoi Quoc Gia .

  Toi khong tin chuyen nay la that . Khg ai ngu dai gi
  ma theo CS luc nay ca.

  Neu co the duoc xin qui bao , hay ai do trung bang co
  ro rang de rong duong du luan.

  Kinh,

 3. BÁC LÃO MÓC CÓ ĐÓ KHÔNG:

  Chiến lược và chiến thuật không nhất thiết thuộc về quân sự thôi. cho nên về tổng quát,chiến lược và chiến thuật có định nghiã như sau.

  Danh từ chiến lược có nguồn gốc quân sự. Trên tổng quát, chiến lược là cả một kế hoạch to lớn có chiều dài, nối kết các hành động khác nhau để đạt mục tiêu tối hậu.

  Còn chiến thuật là cách thức thực hiện một nhiệm vụ giai đoạn, ngắn hạn và giới hạn trong mục tiêu.

  Còn nói về chọn lựa, vì trước một vấn đề, có nhiều chiến thuật. Cho nên phải chọn một cái. Không chọn lựa là cái gì?

  Ví dụ: Khi một tiền đồn bị tấn công. Vị chỉ huy nào đó bị đặt trước một chọn lựa: Phải phản công ra sao? Nghĩa là có nhiều cách phản công. Cách phản công dựa trên căn bản nào: Chỉ cần thắng và bất chấp lính chết bao nhiêu cũng được, hay chọn cách nào để tiết kiệm máu xương của lính. Không phải là lựa chọn là cái gì?

  Về vấn đề VT, đảng VT còn đó, họ cảm thấy không cần phải trả lời. Họ có lý. Vì Bác Lão Mốc cứ tiếp tục NHẢM NHỈ không đâu vào đâu với ba cái lẩm cẩm: Như cái vé máy bay của Đại Tá gì đó. Toàn thứ lẩm cẩm gì đâu.

  Khi nói tới VT, cũng phải nói những cái hay của họ nữa. Chứ không như Bác Lão Mốc.

  Câu chuyện của Bác Lão Mốc có thể kể qua ví như sau:

  1.- Một anh chàng thắp lửa nướng thịt.

  2.- Không may lửa làm cháy nhà.

  3.- Thấy nhà bị cháy, anh chàng dội nước lên cái nhà để tắt lửa.

  4.- Nước làm ướt mấy cái áo.

  5.- Áo bị ướt, anh chàng đem ra phơi.

  6.- Khi áo quần đang phơi, bị kẻ kẻ trộm ăn trộm mất.

  7.- Bị mất áo, anh đi thưa cảnh sát.

  8.- Cảnh sát không tìm ra kẻ trộm. Anh chàng viết báo bảo cảnh sát làm ăn không ra hồn…

  Nếu là Bác Lão Mốc phên bình anh chàng ấy. Chắc Bác Lão Mốc sẽ kết luận như đã kết luận về VT.

  Xem kỹ bài viết của Bác Lão Mốc, thời chẳng khác gì câu chuyện trên. Nên là Nhãm Nhí qúa.

  Chính ngay Bác Lão Mốc định nghiã cũng chẳng đúng về chiến thuật và chiến lược nữa. Thế mà cũng trương gân và trương cổ cãi lấy được. VT còn đó, có gì tới hỏi họ, thay cho viết càn.

  Xem Bác kể chuyện VT cũng giống như câu chuyện trên.

 4. Bình,VN nói:

  Ý kiến của Văn Lang rất chuẩn.Các bố chính trị sa-lông chỉ mãi cãi nhau là giỏi,còn tâm trí nào nghĩ tới đại sự nữa.

 5. bomthang nói:

  ca’i Thang La~o Mo’c nay cung nhu Thang LU GIANG, TU GAN, VIET THUONG gi` do’ thoi. song o nuoc ngoai roi thi phai lo lam ma song chu cu’ di an tien cua VC roi noi xam xam de nguoi doi ho khi cho.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s