TỪ NGHỊ QUYẾT 36 ĐẾN NGHỊ QUYẾT 63: ĐẢNG VIỆT TÂN ĐANG HỢP ĐỒNG TÁC CHIẾN VỚI ĐẢNG VIỆT CỘNG ĐỂ BĂM VẰM TỔ QUỐC, XẺ THỊT NON SÔNG!

LTG: Qua bài viết “Trò Chơi Chính Trị” của bà Tuệ Vân được phổ biến trên nhiều trang báo điện tử, tác giả đã đặt vấn đề mà trước đây nhiều năm bác sĩ Trần Xuân Ninh, môt cán bộ cao cấp của đảng VT lúc chưa “chệch hướng” là VT đang “trả công” cho VC bằng cách cho “cán bộ của họ” phát áo thun phản đối Trung Cộng tại Hà Nội.  Chúng tôi xin đăng tải lại bài viết “NÓI THẲNG, NÓI LÒNG VÒNG” của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn viết ngay sau khi đảng VT bể đôi. 

 *

Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm trong một lần đi kinh lý miền Bắc, đến một làng nọ rất nổi tiếng văn học. Dân làng làm rất nhiều cổng chào, cổng chào nào cũng dán đầy những câu ca ngợi thịnh đức của Thủ Tướng. Các nhân viên đi theo liền chép lại tất cả các câu ấy để trình lên cấp trên để lấy điểm. Thủ Tướng rất lấy làm bằng lòng, chỉ có hơi thắc mắc mấy chữ đại tự trên một bức hoành:

ĐẠI ĐIỂM QUẦN THẦN

Có người giải thích rằng, Thủ Tướng đi kinh lý tức là đã làm một điểm mặt tất cả các quần thần, mà đây cũng là một cuộc tổng điểm danh lớn, nên người ta mới dâng câu mừng “Đại điểm quần thần”.

Có người lại bàn rằng Thủ Tướng là người đứng đầu các quan chức là người nổi bật trong số các quần thần của Hoàng đế Bảo Đại, “đại điểm quần thần” có nghĩa như thế…

Mỗi người giải thích một cách, ai cũng cho rằng mình đúng. Tới khi ai nấy ra về hết, mới có một người lại gần nói khẽ với Thủ Tướng:

-Bọn đó nó nói xấu Thủ Tướng đấy. “Đại điểm” là cái “chấm to”. “Quần thần” là kẻ “bầy tôi”. “Chấm to bầy tôi” nói lái lại là “Chó Tâm bồi Tây”.

*

Có một ông quê ở làng Động Trung, tỉnh Thái Bình, tuổi trung niên có thời mở cửa hàng bán mộc tồn để làm kế sinh nhai. Sau này khá giả, bỏ nghề. Có một năm kia mở tiệc mừng thọ.

Có người đem tặng bức hoành phi khắc ba chữ:

ĐỘNG TRUNG XUÂN

Động trung xuân có nghĩa là làng Động Trung trẻ mãi vì chữ Xuân còn hàm nghĩa trẻ trung, rất hợp với lời chúc thọ.

Chủ nhân treo lên được vài tuần, bỗng bảo người nhà hạ xuống, đem ra chẻ củi, ai hỏi tại sao cũng không nói. Mãi sau mới có người đoán ra được rằng trong bài thơ “Thiên Thai” có hai câu:

Vãng vãng kê minh nham hạ nguyệt

Thần thần khuyển phệ động trung xuân.

(Văng vẳng bên non gà gáy nguyệt

Oang oang trước động chó chào xuân).

Thơ thì hay thật, nhưng khổ nỗi trước chữ “Động trung xuân” lại là chữ “khuyển phệ” – chó sủa – ý người tặng muốn xỏ chủ nhân về chuyện đã từng làm nghề bán thịt chó. Chủ nhân đã muốn quên đi chuyện ấy từ lâu, nay có người nhắc lại nên giận là phải.

*

Có một ông từng làm kép hề trên sân khấu, khi về già mở tiệc lên lão. Có người mừng một bức trướng:

TỬ TÔN THẰNG THẰNG

có nghĩa là con cháu đông đúc. Chủ nhân cứ thế treo lên vì có người bàn rằng bốn chữ ở chương Chung tư, Chu Nam trong kinh Thi. Chủ nhân  không ngờ  rằng người tặng bức trướng đã đem nghề cũ của mình ra diễu vì nguyên văn hai câu trong Chung tư là:

“Chung tư vũ, hoăng hoăng hề, nghi nhĩ tử tôn, thằng thằng hề”.

Chữ “hề” trong các bài hát cổ chỉ là tiếng đệm cuối câu, không mang ý nghĩa gì. Nhưng trong trường hợp này thì trở thành câu nói mĩa: “tử tôn thằng thằng… hề”.    

Cách mĩa mai như vậy hoặc cố tình moi móc về nghề bán “mộc tồn” ở trên cũng thế, so với đời bây giờ thì có vẻ hẹp hòi cố chấp và không hợp thời, nhưng đây là chuyện xảy ra dưới thời Pháp thuộc.

*

Thời còn thuộc Pháp ở Nam Định có một ông chuyên buôn đồ cổ. Vì nghề ông sưu tầm được nhiều bộ ấm chén, lọ sứ, độc bình, bát đĩa cổ rất quý. Ông cũng là người có theo đòi nghiên bút nhưng thi không đỗ nên xoay qua nghề buôn bán. Có Tây thực dân tên Cognacq là người có quyền thế lại cũng mê sưu tầm đồ cổ. Ông nhà buôn liền làm thân, nay tăng món này, mai món kia, toàn là những đồ cổ đời Thanh, đời Minh rất quý.

Dần dần được lòng quan Tây, coi như người nhà. Một ngày kia, ông được quan Tây đặc cách bổ đi làm Tri huyện ở một Huyện vùng trung du. Vì ông không đỗ đạt gì mà được bổ làm quan nên nhiều người vẫn gọi xách mé theo nghề cũ của ông là Huyện Chén; gọi mãi thành tên.

Làm quan ở trung du vài năm, ông bị chứng sốt rết ngã nước qua đời. Linh cữu đưa về quê hương ở Nam Định mai táng. Có ông nhà Nho viếng bốn chữ lấy trong Sở từ:

TỐNG QUÂN NAM PHỐ

Ai cũng phải chịu là hay, vì câu này có nghĩa: Tiễn đưa ông ở Nam phố, có vẻ tha thiết với bạn, chữ Nam phố lại cùng nghĩa với quê hương của ông Huyện.

Thật ra cái ẩn ý của người viếng câu này lại nằm ở chỗ khác. Ai cũng biết trong bộ đồ trà nào, ngoài cái ấm còn có một chén “tống” và bốn chén “quân”. Chén tống, chén quân thì nói quá rõ cái nghề của quan Huyện có tên là Huyện Chén, ai chẳng biết. Nào phải mến tiếc đưa tiễn gì đâu.

*

Cũng thời thuộc Pháp ở miền Bắc có một ông thời trẻ có làm nghề lái lợn. Sau này bỏ nghề theo binh nghiệp lên quan. Khi mở tiệc mừng thọ có người đem tặng bức hoành phi có hai chữ to tổ bố:

ĐẠI LAI

bèn lấy làm mừng rỡ đem treo. “Những điều vĩ đại, lớn lao nó cứ trở lại mãi” thì tốt quá rồi còn muốn gì hơn nữa.

Sau, có người cắt nghĩa “đại lai” có nghĩa là “lớn lại”, mới biết là mình bị chơi xỏ.

*

Không phải chỉ mấy ông nhà Nho thời trước có tật hay nói lòng vòng, mà mấy ông “sĩ phu” ngày nay cũng mắc phải cái tật này! Chửi thì cứ chửi, xỏ thì cứ xỏ, mĩa thì cứ mĩa nhưng các ông nhất định không nói thẳng, các ông hay nói quanh co. Các ông nhà Nho ngày trước dùng lối nói quanh co, vòng vo để chửi, để xỏ, để mĩa những kẻ nhố nhăng, những thói hư tật xấu của người đời. Có ông “sĩ phu” thời nay lại dùng lối nói quanh co, lòng vòng để sửa sai những người đã từng một thời làm “cách mạng” với mình – như trường hợp bác sĩ Trần Xuân Ninh của đảng “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng” mà chính họ đã gọi tắt tên đảng là “Việt Tân” -cũng giống như Việt Cộng gọi tên đảng “Cộng sản Việt Nam” là đảng Việt Cộng! Những người không thích những việc làm phá bĩnh cộng đồng, làm lợi cho Việt Cộng của đảng Việt Tân còn coi như đảng Việt Tân là đảng Việt Cộng mini ở hải ngoại.  

Trong một bài viết dưới tựa đề “Tại sao bác sĩ Trần Xuân Ninh họp báo?” tác giả Trương Kiên Định đã đề cập đến 3 thay đổi của đảng Việt Tân. Theo tác giả Trương Kiên Định thì:

Thay đổi đầu tiên là tên đảng. Tên chính thức của đảng này bằng tiếng Việt là “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng”. Nếu dịch nguyên văn ra tiếng Anh thì có thể là “Revolutionary Party to Reform Vietnam”. Nhưng vào trang Web của đảng này (www.viettan.org) và xem trong phần Anh Ngữ và Pháp Ngữ, thì lại được dịch là “Vietnam Reform Party” hay “Parti pour la Reforme du Vietnam”. Chữ “cách mạng” (Revolutinary) hoàn toàn biến mất khi được dịch ra ngoại ngữ.

Thay đổi thứ hai là chủ trương của đảng. Trên trang Web của VNCTCMĐ, phần nói về chủ trương căn bản đã viết rằng: “Chủ trương đấu tranh của Việt Tân là tiến hành một cuộc cách mạng toàn diện để xây dựng dân chủ và canh tân Việt Nam. Nghĩa là đấu tranh để ưu tiên chấm dứt chế độ độc tài đang cản trở sức vươn lên của dân tộc đồng thời tiến hành nỗ lực canh tân theo một tiến trình chọn lọc và tích cực, đáp ứng những khát vọng của dân tộc Việt Nam”. Trong khi chủ trương của đảng trước kia là chấm dứt chế độ cai trị chuyên chính của VC, sau đó mới xây dựng đất nước, bằng canh tân con người và canh tân xã hội.

Thay đổi thứ ba là những kế hoạch và công tác của đảng theo chiều hướng khác hẳn trước kia: khi khai tử Mặt Trận và ra mắt đảng VT, đảng này đã kêu gọi nỗ lực cải thiện dân sinh cho người dân trong nước, kêu gọi quần chúng hỗ trợ các chương trình xây cầu, đào giếng ở Việt Nam và coi đó là cách chấm dứt chế độ VC.

Và tác giả Trương Kiên Định đã kết luận bài viết của mình như sau:

“Những thay đổi nêu trên, từ tên đảng, chủ trương đến hành động cho thấy VNCTCMĐ đang thay đổi hoàn toàn về bản chất. Từ một tổ chức đấu tranh cách mạng dựa trên huyền thoại hào hùng của những người như Hoàng Cơ Minh, Lê Hồng, Ngô Chí DũngVNCTCMĐ đang trở thành một nhóm chính trị với những toan tính thời cơ như một công ty thương mãi. Sự thay đổi này phải chăng là do một thế lực tài chánh đứng đàng sau của VNCTCMĐ thao túng? Và vì quyền lợi tài chánh, thế lực này đang lái VNCTCMĐ đi theo con đường thỏa hiệp với Việt Cộng?( Bán tuần báo Sàigòn USA số 827, Thứ Sáu 20-2-2006).

Theo thư mời được gửi đến báo chí và một số nhân vật ở Nam California thì bác sĩ Trần Xuân Ninh cho biết là ông ta sẽ trao đổi với cử tọa về “Những thay đổi trong giới hoạt động chính trị hải ngoại” trong cuộc họp báo vào ngày Thứ Bảy 21 tháng 1 năm 2006 tại phòng họp nhật báo Viễn Đông ở Quận Cam, Nam California.

Trong cuộc họp báo này, bác sĩ Trần Xuân Ninh, nhân việc Vũ Mão, Trưởng ban Đối ngoại của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội CSVN, đưa miếng mồi “Đại biểu Quốc Hội VC” để dụ các Việt kiều to đầu mà dại… đã nói vòng vo như sau:

“… Tất cả tạo sự suy đoán rằng sẽ có thay đổi chính trị. Người dân thì đơn giản cho rằng đảng và nhà nước CSVN sẽ phải nhượng bộ, và rồi Mỹ sẽ tới Việt Nam. Các giới hoạt động chính trị thì có những tính toán để hy vọng có chân trong sự thay đổi này. Những tính toán này dựa trên hai nền tảng. Nền tảng thứ nhất: tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ trong khuôn khổ chấp nhận đối tác CSVN. Nền tảng thứ hai: mong mỏi sự chấp nhận của CSVN. Thí dụ như xuống giọng mềm đi thái độ quyết liệt đấu tranh chấm dứt chế độ bằng chiến thuật thay đổi từ từ qua hợp tác bầu cử. Bằng cách làm từ thiện và cải thiện dân sinh để mua lòng cử tri. Bằng cách hô hào đồng bào hải ngoại về nước dạy dân chủ và nhân quyền cho người đang bị áp chế để họ đấu tranh. Bằng cách ra tín hiệu sẵn sàng hợp tác với một phe gọi là Đổi Mới  trong đảng CSVN để loại phe Thủ Cựu (trong vụ TC2). Hy vọng mình sẽ được nhận lên đoàn tàu mà một nhóm lãnh đạo CS gọi là  Đổi Mới hiện nay đang lái. Bằng cách o bế chiều chuộng những nhà đấu tranh dân chủ để hy vọng họ sẽ hợp tác với mình trong một cái liên minh chính trị đối lập với nhà nước CS”. (Việt Báo số 1948, Thứ Bảy 18-2-2006)

Trích đoạn trong bài nói chuyện được phổ biến công khai của bác sĩ Trần Xuân Ninh, bí danh Trần Thiên Ân, Ủy viên Trung ương đảng Việt Tân, dù có nói lòng vòng, nói quanh co, tưởng cũng đã nói quá rõ mục đích muốn nói về chuyện chệch hướng của đảng Việt Tân mà ông ta là một trong những cán bộ cao cấp của đảng. Chuyện lạ là các ông lãnh tụ của đảng Việt Tân từ Tổng bí thư đến Chủ tịch đảng và các ông Ủy viên Trung ương đảng cũng như các đại diện của đảng khắp nơi, khi được báo chí phỏng vấn, khi đề cập đến chuyện này thì ông nào, ông nấy cũng cứ như là nhẩy đầm… trên lửa! 

Trong cuộc họp báo tại khách sạn Mariott vào ngày thứ Bảy 11 tháng 2 năm 2006, khi nhà báo Hà Tường Cát đưa ra câu hỏi và yêu cầu Việt Tân nói rõ về những điều mà bác sĩ Trần Xuân Ninh nêu ra là “Chệch hướng đường lối và chủ trương của Việt Tân” thì các ông Nguyễn Kim, Chủ tịch đảng, Nguyễn Trọng Việt, Ủy viên Trung ương đảng, Đặng Vũ Chấn, Đại diện Việt Tân Bắc Mỹ đã chỉ trả lời lòng vòng và chung chung rằng bác sĩ Trần Xuân Ninh và đảng Việt Tân bất đồng ý kiến về phương thức hoạt động mà thôi, và phủ nhận lời cáo buộc rằng Ban lãnh đạo Việt Tân đã đi chệch hướng, phản bội lại với chủ trương đấu tranh lật đổ CS giải phóng Việt Nam theo sứ mệnh đầu tiên mà cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã vạch ra.

Người ta cứ tưởng vì phải gấp rút họp báo để chữa cháy, không kịp chuẩn bị để trả lời các câu hỏi nên các ông Chủ tịch đảng Nguyễn Kim, Ủy viên Trung ương đảng bác sĩ Nguyễn Trọng Việt và bác sĩ  Đặng Vũ Chấn, đại diện Việt Tân Bắc Mỹ đã phải lúng túng trả lời quanh co, lòng vòng về chuyện bác sĩ Trần Xuân Ninh đã nói lòng vòng về chuyện đảng VT đã đi chệch hướng, nhưng khi đọc bài “Tin Việt News phỏng vấn ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Việt Nam Canh Tân cách mạng Đảng về tình hình nội bộ đảng Việt Tân” người ta mới bật ngửa là cách nói lòng vòng là “chiến thuật” mà đảng Việt Tân áp dụng trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh!

Khi tuần báo Tin Việt News, tờ báo mà có người cho là tờ báo ngoại vi của đảng Việt Tân, đặt câu hỏi:

-Trong cuộc họp báo tại Nam California, bác sĩ Trần Xuân Ninh cho rằng đường lối của đảng Việt Tân hiện nay là “vừa tranh đấu chấm dứt chế độ VC, vừa canh tân đất nước” là chệch hướng. Vậy quý vị có chủ trương như vậy hay không?

thì ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư đảng Việt Tân, đã trả lời lòng vòng như sau:

-Không. Chúng tôi không chủ trương như vậy. Như trên tôi đã nêu rõ chủ trương của đảng Việt Tân từ ngày thành lập vào năm 1982 cho đến nay là đấu tranh chấm dứt ách độc tài Việt Cộng rồi mới tiến hành canh tân đất nước. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta không thể nào canh tân hay xây dựng đất nước khi mà chế độ Cộng sản Việt Nam còn cai trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, khi nói đến canh tân, tôi muốn quảng diễn để quý vị cùng hiểu rõ chủ trương này của đảng Việt Tân. Đó là chúng tôi chủ trương canh tân trên hai bình diện canh tân con người và canh tân môi trường, xã hội. Dứt khoát là nỗ lực canh tân môi trường, xã hội chỉ có thể làm hiệu quả sau khi chấm dứt chế độ Việt Cộng. Nhưng vấn đề canh tân con người, đặc biệt là vấn đề nâng cao dân trí để giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình, đồng thời hiểu biết các giá trị về tự do dân chủ để tích cực tham gia đấu tranh hiện nay rất cần thiết. Đây là lãnh vực mà đảng Việt Tân rất chú trọng và dồn nhiều nỗ lực góp phần vào các biện pháp canh tân chọn lọc liên quan đến canh tân tư tưởng người dân.   

Khi trả lời lòng vòng để chứng minh đảng Việt Tân đã không đi chệch hướng, ông Lý Thái Hùng đã giấu đầu lòi đuôi khi biện bạch là đảng Việt Tân chỉ đang làm chuyện canh tân con người (sic!) khi đảng Việt Cộng còn thống trị đất nước; còn chuyện canh tân môi trường, xã hội thì phải đợi chấm dứt chế độ độc tài VC. Cứ tạm cho là như vậy đi, nhưng không biết ông Lý Thái Hùng sẽ trả lời như thế nào về vấn đề ông Trương Kiên Định nêu ra  trong bài viết “Tại sao bác sĩ Trần Xuân Ninh họp báo?” là:

“… Nhưng từ khi công khai hóa VNCTCMĐ, đảng này đã đưa ra những kế hoạch, công tác trong chiều hướng khác hẳn. Trong chương trình hành động của đảng này, nỗ lực cải thiện dân sinh cho người dân trong nước được đặt lên hàng ưu tiên. Đây đó, đảng viên của VNCTCMĐ kêu gọi quần chúng hỗ trợ các chương trình xây cầu, đào giếng ở Việt Nam và xem đó là cách để chấm dứt chế độ Việt Cộng”.

Chẳng lẽ “các chương trình xây cầu, đào giếng ở Việt Nam” mà đảng Việt Tân kêu gọi cũng là… chuyện canh tân con người?

*

Cứ mỗi lần có chuyện động dao, động thớt là “các ông (bà) cán lớn” của Mặt Trận (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay) lại tìm cách nói lòng vòng để chữa cháy!

Cách đây nhiều năm, khi dư luận lên tiếng yêu cầu Mặt Trận xác nhận cái chết của cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chủ tịch của Mặt Trận thì “các ông (bà) cán lớn” lại tìm cách nói lòng vòng là “Chủ tịch của chúng tôi vẫn còn đang sống và đang tiếp tục chiến đấu tại… quốc nội (sic!).” Các ông (bà) cán lớn” của Mặt Trận còn giở trò bịp bợm là giả thư chúc Tết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh từ quốc nội gửi ra chúc Tết đồng bào hải ngoại! Bà doctor-to-be Trần Diệu Chân (lúc đó) là phát ngôn viên Mặt Trận còn làm chuyện ác nhân, thất đức là “triệu hương linh” của cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đứng tên kiện cô Đoan Trang và Tổng đài AM-1120 lên cơ quan FCC vì đã mở “Diễn đàn Công luận” tố cáo với đồng bào về những việc làm khuất tất của Mặt Trận.

Khi Đoàn thanh niên Phan Bội Châu thả chim bồ câu, chiếu những slide show lấy từ sách của Lệ Lý Hayslip để tuyên truyền cho VC trong Đêm Thắp Nến sau khi tên Việt gian Trần Trường, kẻ đã treo cờ máu và ảnh Hồ tặc, bị police Mỹ bắt thảy lên xe cây đưa ra tòa về tội sang băng lậu, bị phát giác, ông Hoàng Cơ Long và bà doctor-to-be Trần Diệu Chân của Mặt Trận đã yêu cầu nhà văn Nguyễn Việt Nữ bỏ qua chuyện này, nhưng nhà văn Nguyễn Việt Nữ đã viết bài tố cáo khiến đồng bào tỵ nạn ngày càng nhìn rõ bộ mặt làm lợi cho VC của MT!

Tiếp theo là chuyện MT lén lút phát lồng đèn Trung Thu với “ảnh bộ đội cụ Hồ” đội nón cối mang dép râu, với câu nói của Hồ Chí Minh: “Vì các cháu thiếu nhi, toàn dân ta kháng chiến” trong Hội Tết Trung Thu tại Houston. Bị Ban Đại diện Cộng đồng Houston phát hiện, lên tiếng, MT lại tìm cách nói lòng vòng nào là câu nói “sặc mùi Hồ tặc” là câu nói của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh, nào là chuyện mặt trăng màu đỏ trong lồng đèn của MT chỉ là màu… cam…

Năm ngoái, khi bị dư luận tố cáo tổ chức “Ngày Tự Do Việt Nam” để thay thế “Ngày Quốc hận 30-4” để chạy tội cho VC thì đảng VT lại tìm cách nói lòng vòng để biện bạch này nọ. Khi báo chí đưa ra chuyện chính cô Lữ Anh Thư, Phụ tá Đặc Trách hậu duệ của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại cũng từ chối và cho biết mình không phải là Đồng Trưởng ban tổ chức “Ngày Tự Do Việt Nam” với ông Võ An Bình của đảng Việt Tân. Và cô Lữ Anh Thư cho biết nếu có ai trong Tập Thể CSVNCH/HN tham dự “Ngày Tự Do Việt Nam” là chỉ tham dự với tư cách cá nhân, chứ Tập Thể không chủ trương hay chấp nhận việc làm nói trên (sic!).

Những chuyện nói lòng vòng để chạy tội, để chữa cháy của MT (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay) còn nhiều lắm, không sao kể xiết!

Đọc câu hỏi của tuần báo Việt Weekly (VW) số 08, phát hành ngày 16-2-2006 và câu trả lời lòng vòng của ông Nguyễn Kim, Chủ tịch đảng Việt Tân mà ngán ngẫm!

Ký giả báo VW hỏi:

-Trong phần họp báo ngày hôm nay liên quan đến ủy viên trung ương đảng Trần Xuân Ninh, có nhiều người bày tỏ sự chưa thỏa mãn. Đảng Việt Tân có một quá trình hoạt động mà có nhiều người nghi ngờ và không tin tưởng, nhất là việc không xác nhận cái chết của ông Hoàng Cơ Minh. Vì vậy, đối với một cuộc họp báo như thế này, nhưng mà cuối cùng lại không nói thẳng một cách hoàn toàn, bộc bạch và nhìn nhận sự thật để bày tỏ sự trong sáng của mình trong việc trao đổi với quần chúng. Các ông có nghĩ rằng có thể bồi đắp thêm ấn tượng bí mật, mù mờ, không đáng tin tưởng, làm phương hại đến nỗ lực huy động quần chúng của các ông hay không?

Ông Nguyễn Kim, Chủ tịch đảng Việt Tân đã trả lời lòng vòng không dính dáng gì đến câu hỏi như sau:

-Tôi giải thích như thế này, nếu mà đa số người tin rằng chúng tôi là xấu, chúng tôi không tồn tại đến ngày hôm nay. Hoạt động của anh em trong vòng hai mươi mấy năm, mặc dù chưa thay đổi được chế độ, nhưng mà anh em là một trong những nhân tố nồng cốt ở hải ngoại để giữ vững cộng đồng, tiếp tục đấu tranh. Nếu tổ chức mà xấu như nhiều người nghĩ, chắc chắn rằng chúng tôi không huy động được người lên D.C., biểu tình khắp nơi. Thành ra, điều đó, tôi mong nhờ qua truyền thông, các anh có thể cải sửa được hình ảnh một phần. Một điểm nữa, anh em Việt Tân huy động được nhiều tuổi trẻ nhất. Tuổi trẻ hôm nay có trình độ để phân biệt được tốt xấu.

Sở dĩ nói ông Chủ tịch đảng Việt Tân trả lời lòng vòng và chẳng ra đầu đuôi làm sao cả, vì tự nhiên không ai đánh mà ông Chủ tịch đảng Việt Tân lại khai đảng của ông ta là “tổ chức xấu như nhiều người nghĩ” và ông Chủ tịch đảng Việt Tân trước đó lại biện bạch là “nếu mà đa số người tin rằng chúng tôi là xấu, chúng tôi không tồn tại đến ngày hôm nay (sic)”. Lập luận như thế, ông Nguyễn Kim không sợ người ta đem đảng Việt Tân so sánh với đảng Việt Cộng, hay sao?!

Cần quái gì đảng Việt Tân phải tốt mới huy động được người lên D.C và biểu tình khắp nơi. “Đại bản doanh” của đảng Việt Tân ở Bắc California, há ông Nguyễn Kim không biết chỉ cần bỏ tiền ra tổ chức đại nhạc hội free, mời đồng bào đi coi hát không phải trả tiền lại được phát cho một ổ bánh mì thịt và một chai nước lọc là có khối người tham dự, hay sao?! Thấy ông Chủ tịch đảng Việt Tân có khoe Việt Tân “là một trong những nhân tố nồng cốt ở hải ngoại để giữ vững cộng đồng, tiếp tục đấu tranh” bảo đảm nhiều người ôm bụng cười chết bỏ! Chẳng phải cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại những nơi đông đảo như Nam, Bắc California, Houston, Texas bị chia 2, chia 3 Ban Đại diện Cộng đồng là do Mặt Trận (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay) đưa người vào phá bĩnh để lũng đoạn, hay sao? Không nói đâu xa, chỉ xin nhắc lại chuyện đảng Việt Tân đưa cán bộ cao cấp của mình là Phạm Đình Hùng tức Phạm Quốc Hùng len lỏi vào nắm chức Chủ tịch Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California, phối họp với Chính phủ Nguyễn Hữu Chánh thành lập một Ban Đại diện Cộng đồng thứ 2 có tên Ban Đại diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California. Sau đó, Phạm Quốc Hùng và Hoàng Thế Dân, một cán bộ khác của đảng Việt Tân, đã toa rập để thực hiện việc kết hợp 2 Ban đại diện Cộng đồng làm một để dễ bề khống chế cộng đồng, nhưng âm mưu này bất thành vì bị cộng đồng phát hiện. Phạm Quốc Hùng hiện nay đang là Chủ tịch Hội Đồng Giám sát của Ban Đại diện Cộng đồng Người Việt Bắc California do Hoàng Thế Dân làm chủ tịch. Thấy ông Chủ tịch đảng Việt Tân khoe là đảng của ông huy động được nhiều tuổi trẻ mà ngán ngẫm! Những người trẻ như Lữ Anh Thư, Mai Quốc Minh, Phụ tá Hậu duệ của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN mà còn phải lên tiếng là đã bị “mắc mưu” của đảng Việt Tân trong vụ tổ chức “Ngày Tự Do Việt Nam”. May mà những “người già” như các ông Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Xuân Vinh, Lê Minh Đảo… của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN chưa công khai lên tiếng là họ đã bị đảng Việt Tân thành lập và giựt dây! Và ông nào cũng dẫy lên như đĩa phải vôi khi bị gán ghép có dính líu tới Mặt Trận (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay). Không biết những người trẻ mà đảng Việt Tân huy động được, theo lời khoe mẽ của ông Chủ tịch Nguyễn Kim, là những ai?

*

Trong cuộc họp báo tại khách sạn Mariott ngày 11 tháng 2 năm 2006, chắc là ký giả lè phè Lê Bình cũng “nực gà” về chuyện ba ông Nguyễn Kim, Nguyễn Trọng Việt, Đặng Vũ Chấn khoe mẽ và dạy dỗ báo chí, “giải thích quanh co như đang giảng bài trong một lớp học nội bộ của đảng viên Việt Tân” nên đã hỏi thẳng rằng: “Đảng Việt Tân tự nhận là có công trong việc chống Cộng khắp nơi trên thế giới từ Úc sang Mỹ, từ Âu sang Á v.v… Nào là chống Phan Văn Khải, nào là chống Duyên dáng Việt Nam v.v…, nhưng tại sao lại để cho cán bộ Việt Tân dắt một nữ Việt Cộng tai tiếng, đang hoạt động ngầm tại mặt trận hải ngoại, đi dạo chơi và chụp hình với rất nhiều người trong Hội Tết Fairgrounds ngay tại San Jose này?”

thì cả ba ông “cán lớn” của đảng Việt Tân cứ như là… gái ngồi phải cọc! Theo tuần báo Sàigòn USA thì “Khi hai tấm hình được đưa cho 3 diễn giả… nhưng cả 3 người đều không muốn nhận.”

Cũng theo báo này thì, “Trước đó, khi phóng viên Lê Phong của báo Sàigòn USA hỏi về chuyện VT nhận là chống Cộng nhưng lại không hề lên tiếng về vụ CSVN ngay tại San Francisco đã móc nối được một số Việt kiều, thì bác sĩ Nguyễn Trọng Việt khuyên bảo mọi người không nên kết luận vội gây chia rẽ, và phải đoàn kết để xây dựng cộng đồng. Đồng thời ông cũng yêu cầu ngược lại rằng nếu có ai biết được những Việt kiều tiếp tay cho Việt Cộng, thì cho ông biết, vậy mà khi ông Lê Bình đưa hình ảnh của Việt Cộng được cán bộ Việt Tân đưa đón, thì ông lại tránh né.” (Sàigòn USA, số báo đã dẫn).

Thực ra, phóng viên Lê Phong, tức luật sư Nguyễn Tâm của báo Sàigòn USA cũng không nên trách ông bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, Ủy viên Trung ương đảng Việt Tân, đã tránh né chuyện ông ký giả Lê Bình đưa ra bằng chứng, hình ảnh về chuyện đảng viên Việt Tân Hoàng Hồ đã dẫn cán bộ VC Huỳnh Tiểu Hương xâm nhập cộng đồng qua Chợ Tết Fairgrounds. Biết đâu đó lại là chủ trương “canh tân con người” của đảng Việt Tân – như ông Tổng Bí thư Lý Thái Hùng đã trả lời ký giả Cao Sơn của tuần báo Tin Việt News (sic!).

Mấy ông Nguyễn Kim, Nguyễn Trọng Việt, Đặng Vũ Chấn thì tránh né, không chịu nhận mấy tấm ảnh Việt Tân, Việt Cộng “hoà hợp, hoà giải” với hai đảng viên Hoàng Hồ và Huỳnh Tiểu Hương, nhưng ông Tổng Bí thư Lý Thái Hùng của đảng này thì lại có cách giải quyết y chang cách giải quyết của cô Lữ Anh Thư, Phụ tá Hậu duệ của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN, khi bị chất vấn về chuyện người của Tập Thể tham gia “Ngày Tự Do Việt Nam” do đảng Việt Tân tổ chức. Không biết có phải đạp phải… gót của cô Lữ Anh Thư hay không mà ông Lý Thái Hùng lại tuyên bố chuyện đảng viên Việt Tân Hoàng Hồ dẫn đảng viên VC Huỳnh Tiểu Hương vào Chợ Tết Faigrounds là chuyện cá nhân của ông đảng viên Hoàng Hồ chứ không có mắc mớ gì tới đảng Việt Tân (sic!).

Biết đâu mai kia mốt nọ mấy ông cán lớn của đảng Việt Tân bắt tay, bắt chân với đảng Việt Cộng để “được” chia bàn, chia ghế, bà Ủy viên Trung ương đảng Đặng Thanh Chi, phát ngôn viên của đảng, lại phát ngôn… rằng thì là đó là chuyện cá nhân của “mấy ảnh” chớ đâu có dính líu gì tới… “em” đâu!

Biết đâu, phải không?! Chuyện gì mà đảng Việt Tân không dám làm!   

*

Nói thẳng thì cũng không xong

Mà nói lòng vòng lại cũng chẳng tin!

Cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản khó quá!

NGUYỄN THIẾU NHẪN

Advertisements
Bài này đã được đăng trong NGUYỄN THIẾU NHẪN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to TỪ NGHỊ QUYẾT 36 ĐẾN NGHỊ QUYẾT 63: ĐẢNG VIỆT TÂN ĐANG HỢP ĐỒNG TÁC CHIẾN VỚI ĐẢNG VIỆT CỘNG ĐỂ BĂM VẰM TỔ QUỐC, XẺ THỊT NON SÔNG!

 1. Ng. Dân nói:

  Tuệ Vân là ai? Trần Xuân Ninh là ai? … là ai?
  Nghe rồi, biết rồi, hiểu rồi và dự vài ba cuộc họp báo của Bs Trần Xuân Ninh nữa rồi: Rubbish! Đọc và tin những gì Thiếu Nhẫn viết: Có là điên!
  Ai làm giỏi, hay, cứ làm đi, đừng ngồi sủa bóng! Đừng chơi trò “ăn không được thì phá cho hôi”, dẹp đi Tám!

 2. Du Tan nói:

  Chán cho cái lũ lừa bịp dân lành .

 3. Ts Hồng Lĩnh nói:

  Cái gì mà cùng phe sao lắm rắc rối thế?

 4. Trần Thanh nói:

  OK, OK, GOOD, GOOD!!!
  Chúng mình cắn lẫn nhau như vậy là rất good, 3 bạn bình luận cũng rất hay.
  Nhờ bài báo này mà mình biết được “trình độ dân trí của người hải ngoại cao hơn người trong nước” nhiều nhiều (theo nhận định của Lu Hà trong bài Cò mồi), “chỉ cần bỏ tiền ra tổ chức đại nhạc hội free, mời đồng bào đi coi hát không phải trả tiền lại được phát cho một ổ bánh mì thịt và một chai nước lọc là có khối người tham dự, hay sao?!” (Giá mua sự ủng hộ của đồng bào hải ngoại không ngờ lại rẻ đến thế).
  BÁNH MÌ + 1 CHAI NƯỚC LỌC = TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ HẢI NGOẠI.
  Hèn chi mà làm chính trị mệt bở cả hơi tai, xì cả khói đít mà dân mình cũng chẳng hiểu ra mình đang làm gì. Cổ đau rát vì cứ phải lải nhải suốt ngày mà hổng ai hiểu, tay thì mỏi nhừ vì cứ phải cắm cúi viết đủ thứ cao siêu cho phù hợp với trình độ dân trí hải ngoại, đầu óc thì mụ mị vì cố nghĩ những kế hoạch to lớn (ngoài tầm kiểm soát của cái đầu) để tuyên truyền rộng rãi cho đồng bào cùng hưởng ứng mà đồng bào hổng chịu hiểu, hổng chịu thương cho nỗi vất vả nhọc nhằn của chúng mình thì thật bất nhẫn quá. Đã vậy phe này đảng nọ lại cứ mất đoàn kết, tranh ăn lẫn nhau mà hổng chịu nối vòng tay lớn cùng chống Cộng.
  Xin hiến kế thế này: chúng mình tìm thêm kinh phí, cố gắng phát cho đồng bào 2 ổ bánh + 2 chai nước lọc xem có thay đổi tình hình không, biết là tìm kinh phí khó khăn thật, phải cố thôi, biết đâu trong lúc ngồi nhai hết những 2 ổ bánh mì và uống hết những 2 chai nước (thời gian tiêu thụ 2 > 1) nên đồng bào mình ở hải ngoại cũng phải phát sáng ra được nhiều sáng kiến hay chứ lị.
  Trần Thanh xin được tự khen sáng kiến của mình: OK, OK, GOOD, GOOD.

 5. Đồng bào việt nói:

  BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG GÀ CÙNG MỘT MẸ VN KHÔNG BAO GIỜ ĐÁ NHAU-LÀ ĐỒNG BÀO VN THỰC SƯ THÌ HÃY VUI LÊN KHI NGƯỜI KHÁC LÀM CHO NƯỚC VIỆT CHO DÙ LÀ NHỎ,CÒN NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC HAY LÀ CHIA RẼ ĐỒNG BÀO THEO Ý ĐỒ CŨA BỌN NGƯỜI XẤU NGƯỜI LẠ THÌ ĐỒNG BÀO TA BIẾT HẾT THÔI,ĐỒNG BÀO ƠI MỖI NGƯỜI MỘT TAY DÙ VIỆC NHÕ HÃY LÀM CHO NƯỚC VIỆT SẼ KHÔNG NHƯ HÔM NAY NỮA ” NƯỚC VIỆT HUY HOÀNG MUÔM NĂM “

 6. trần văn nói:

  theo tôi đất nước phát triển cần rất nhiều yếu tố,nhưng không thể thiếu tự do và dân chủ.Muấn tự do dân chủ cũng có nhiều cách ,cách bạo lực ít người muấn ,cách chuyển hóa ôn hòa họ theo chiều hướng dân chủ văn minh cũng không có gì là sai.họ đi con đường độc ác với dân, tăm tối hèn hạ với ngoại bang,mình kéo họ ra nơi ánh sáng tự do văn minh ích nước lợi dân nhiều người cán bộ cấp cao đã nhận ra
  Họ có lỗi lầm với dân tộc mình hạ nhục họ quá họ điên lên họ nghĩ dân ta thù ta thôi ta làm tay sai TÀU luân còn có miếng ăn…có ngàn cách đưa đất nước đến bến bờ dân chủ ,tùy theo khả năng và diều kiện của mỗi tổ chức mà thực hiện

 7. Già Tám nói:

  Bồ Tèo Nguyễn Thiếu Nhẫn à,
  Đánh thằng CS trước đi. Hết thằng CS rồi thì tha hồ cho mấy bồ tèo chí chóe với nhau! Hiện tại nên bớt cái “mồm loa mép nhãi” cho thiên hạ nhờ – Nhé.

 8. Pingback: VIỆT TÂN PHẢN ĐỘNG?? | phamdinhtan

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s